Powered by Almere-City.nl

Dynamo Wonen Almere

Almere 14 Maart 2003
Het gaat allemaal om betaalbare Jongerenhuisvesting in Almere. Dynamo Wonene Almere is een initiatief van architektuurcentrum CASLa en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Almere. De opgave aan de studenten aan de TU-Eindhoven was het om flexibele woningen te ontwerpen met gebruikmaking van industriele bouwmethoden.


Jongerenhuisvesting
In de B-Passage van het Stadhuis Almere kan men de resultaten zien van dit project in de vorm van maquettes en uitgewerkte technische ontwerp-tekeningen. Ook zijn de ontwerpen ´doorgerekend´ en geevalueerd op haalbaarheid, niet alleen in materialen maar vooral in financiele zin. Daar komen verrassend betaalbare maandbedragen uit, die voor jongeren op te brengen zijn.

Flexibel en betaalbaar
Anneke Mezger, zelf student Bouwkunde TU, richting Vastgoed-Beheer, heeft hard meegerekend en toegezien dat de doelgroep niet uit het oog verloren werd. Want uitgaande van starters, studenten en jongeren, kun je denken aan 1-persoonskamers, met name om het enorme woningekort op te vangen. Maar in het kader van de gewenste flexibiliteit is het denkbaar dat de student of starter gaat uitbreiden naar een 2-persoonsruimte. Als er ineens een kleine bij zou komen, zou er weer ge-´flexibeld´ moeten worden.....Welnu, dit is een probleem waar de Woningcorporaties mee te maken krijgen. Wil je betaalbare woonruimte voor de beoogde doelgroep bouwen, dan zal er van tevoren duidelijk gemaakt moeten worden dat het niet de bedoeling is dat dit gezinswoningen worden. Want dan schiet dit idee zijn doel voorbij!

Samengevat
Almere heeft heel veel jongeren maar een groot tekort aan goedkope Jongerenhuisvesting. De doelgroep ligt in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar en bestaat uit studenten, lagere inkomens en starters. Het exploitatieresultaat zal nul of positief zijn. Doel zijn de inzet van Woningcorporaties. Oplossingen zijn: kleine appartementen en/of studentenkamers. Om e.e.a. betaalbaar te krijgen zal een hoge dichtheid van bouwen noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt: funktie-menging van wonen en winkelen of iets dergelijks. In verband met een hoger risico is dit lokatie-afhankelijk (hoewel dat soms juist weer kan werken als sociale controle) Als conclusie wordt meegegeven: het is zeker mogelijk!

    
Uitleg voor A.W. Bijl (PvdA)

Boekje CASLa ism DSO
Over circa 6 weken wil men als vervolg op deze expositie (met ontwerpen op fictieve plaatsen in Almere) Er zal een boekje verschijnen en men hoopt dat er inmiddels mogelijke lokaties bekend worden gemaakt. DSO zal zich daarvoor inzetten en de ´zegen´ van Arie Willem Bijl, weth. Kunst & cultuur, kregen de ontwerpers ook, evenals een openingsspeech. De gemeenteraad zal haar fiat er nog aan moeten geven, voor er konkreet iets gebeurt.

Tekst en foto´s: Greta Verduin