Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere zet Mulder uit fractie

Almere 14 Maart 2003
Jeroen Mulder is door de fractie van Leefbaar Almere uit de fractie gezet. Van beide kanten is er geen grondslag meer die vertrouwen geeft voor samenwerking in de toekomst. Fractievoorzitter Nico van Duijn en partijleider Frits Huis, hebben over de ontstane situatie met Mulder gesproken.

    
Jeroen Mulder
Mulder schadelijk voor partij
Mulder wordt door LA verweten eigenmachtig en schadelijk op te treden.Een zware beschuldiging die door een woordvoerder van de partij niet tot in details nader wordt toegelicht. Volgens een ´insider´ lag het funtioneren van Jeroen Mulder onder vuur omdat zijn optreden de werksituatie verpestte. Mulder zou afspraken geschonden hebben binnen het organisatorisch verband van LA en zijn lidmaatschap van de fractie. Dat zou een onwerkbare situatie hebben veroorzaakt die er toe geleid heeft dat de fractie het vertrouwen in Mulder opzegde. In een gesprek met Mulder, waarbij parijleider Frits Huis (tevens wethouder) en fractievoorzitter Van Duijn aanwezig waren, is de conclusie getrokken dat er geen vruchtbare samenwerking meer met Mulder mogelijk zou zijn.

Van Gellekom; Chronische dissident
Het feit dat Mulder als enige van de fractie tegen de gezamenlijke motie van de coalitiepartijen inzake het theater/ckv gebouw zou hebben gestemd heeft geen rol gespeeld, aldus een woordvoerder. Zie ook ons bericht: Theater splijt Leefbaar-fractie.
Mulder zal al zijn functies neerleggen, zoals: lidmaatschap van het presidium van de gemeenteraad, zijn voorzitterschap van de raadscommissie voor Algemeen Technische Zaken en zijn vicevoorzitterschap van de ingestelde enquete-commissie naar de gang van zaken omtrent Omniworld (voorzitter is R.Pet van GL).
    
RenÚ van Gellekom
RenÚ van Gellekom, die zichzelf een ´chronische dissident´ in de fractie noemt zegt Mulder niet te volgen: "Ik ben zelf wat je noemt een chronische dissident in de fractie en dat mag binnen Leefbaar Almere ook. Ik vind het jammer zoals het gelopen is met Jeroen Mulder. Mulder vond ik een ´goeie´, maar je moet wel zodanig binnen een fractie opereren dat je de fractie niet schaadt met je eigenzinnige optreden. Helaas is dat wel gebeurd."

Gellekom; ik beraad me op positie na parkeerdebat
Toch is Van Gellekom al eens eerder in conflict gekomen met zijn eigen fractie en heeft toen gedreigd met zijn opstappen. In een fractieoverleg over het betaald parkeren schoot het Van Gellekom totaal in het verkeerde keelgat dat er sprake zijn van het verhogen van de parkeertarieven met zo´n 10%. De dreiging van zijn opstappen heeft wellicht geleid tot het uitstellen van deze, door wethouder Lankreijer (ook LA), voorgestelde verhoging per 1 januari 2003. EÚn van de speerpunten van LA was het afschaffen van betaald parkeren. De aan de kant gezette Mulder heeft steeds geponeerd dat afschaffen van betaald parkeren in 2004 mogelijk moest zijn.

Parkeerdebat
Binnenkort wordt er in de gemeenteraad van Almere een zogenaamd ´parkeerdebat´ gehouden. Op de uitkomst daarvan wil Van Gellekom niet vooruitlopen: "Ik zit zelf in de werkgroep die daarover voorstellen zal opstellen namens Leefbaar Almere. Als de uitkomst van het debat zodanig is dat ik me niet meer kan vinden in de uitgangspunten waarmee LA de verkiezingen is ingegaan, zal ik me nader op mijn positie bepalen; maar zover is het nog lang niet", aldus Van Gellekom, die benadrukt zich - tot op heden- bijzonder in de ´club´ LA thuis te voelen.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Rob Franken en Greta Verduin