Powered by Almere-City.nl

Mulder (LPA): LA kiest voor minimaal

Almere 14 Maart 2003
De uit de fractie van Leefbaar Almere ´weggebonjourde´ Jeroen Mulder, geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Almere niet op. Hij gaat verder als éénmansfractie onder de naam Lijst Participatie Almere (LPA). De breuk met Leefbaar Almere kwam voor Mulder niet onverwacht.

    
Jeroen Mulder
Leefbaar Almere, sociaal gezicht verloren
Mulder vindt dat de doelstellingen die LA zich heeft gesteld niet uit de verf komen. Zowel ten aanzien van de speerpunten van LA, als het betaald parkeren en het geven van ´sociaal gezicht´ aan Almere, zou LA te kort schieten. Een minimale opstelling noemt Mulder dat, waarmee hij aangeeft dat de opstelling van Leefbaar Almere eigenlijk tegen de natuur van LA ingaat; om wille van de lieve vrede (lees: het in standhouden van de huidige coalitie). Als voorbeelden noemt Mulder het loslaten van het idee door LA dat betaald parkeren afgeschaft zou dienen te worden. Maar het belangrijkste nog vindt Mulder dat LA zonder slag of stoot akkoord is gegaan met de plannen voor het theater/ckv-gebouw voor een prijs van 79,3 Miljoen Euro.

Onverantwoorde afwegingen; niet de mijne
Volgens Mulder is dat een uitgave die Almere zich gewoonweg niet kan veroorloven: "De bodem van de schatkist is in zicht. De afweging die de meerderheid van de fractie maakte, lag bij het instandhouden van de coalitie. Op deze manier stevent Almere af op een status van art. 12-gemeente" (opm red. een gemeente die vanwege de slechte financiële positie onder curatele komt te staan van het Rijk). Mulder had verwacht dat een hardere inzet van de zijde van LA niet direct de coaltie in gevaar had gebracht, maar wel een beter resultaat, in het belang van ALmere, had kunnen opleveren. Hij kan er slechts naar gissen waarom LA zo snel ´het vaantje gestreken´ heeft en akkoord is gegaan met de boterzachte toezegging dat het theater/ckv-gebouw niet meer zal kosten dan 79,3 Miljoen Euro.

Ik heb geen afspraken geschonden; LA gooit modder
De breuk tussen Mulder en de fractie kwam voor hem niet onverwacht. Volgens Mulder ´zat het er al lang aan te komen´. "Het moddergooien door LA richting mijn persoon laat ik voor hun verantwoording. Voor mij gaat het om inhoud. Ik heb altijd over de persoonlijke dingetjes heengestapt; die zijn voor mij niet belangrijk. De doelstellingen die je wilt bereiken zijn voor mij het belangrijkste. In het belang van de stad ALmere".

Na te streven: geen mooie woorden maar daden
Het steekt Mulder dat in het collegeprogramma veel mooie woorden gewijd worden aan ´het sociale gezicht van Almere´. Het geld moet er bij gevonden worden, want dat wordt niet aangegeven. De gelden voor het inmiddels beruchte theater/ckv-gebouw (´speeltje´ van de PvdA) zijn hem een doorn in het oog. Die zouden beter ingezet kunnen worden, zodat je aanmerkelijk goedkoper uit bent en ook geld overhoudt om aandacht te schenken aan zaken als: buurtcentra, wijkbeheer, jongeren- en ouderenhuisvesting, die er op dit moment maar bekaaid vanaf komen.

    
Onbetrouwbaar
Mulder: PvdA onbetrouwbaar
Mulder schroomt niet om de PvdA een onbetrouwbare coalitie-partner te noemen. Mulder: "In het coaltieakkoord staat dat de coalitie (PvdA, LA, GroenLinks, CDA) streeft naar een sluitende begroting. De PvdA was niet bereid om naar het voorstel van LA te kijken wat geld zou besparen (aparte gebouwen theater, ckv, bibliotheek). LA is onder het juk doorgegaan met een boterzachte toezegging dat het theater/ckv niet meer mag kosten dan die 79,3 Miljoen Euro. Ik heb dan ook tegen die motie gestemd. Ik ben een principieel mens en zal verder gaan als de fractie Lijst Participatie Almere (LPA), waarbij ik het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere als uitgangspunt neem en..... het gesloten coalitie-accoord".

In de spiegel
Mulder verwacht niet dat zijn eenmans-fractie spoedig zal uitgroeien tot een meermans/vrouw-fractie. Wel heeft hij uit de achterban van Leefbaar Almere veel aanhankelijkheidsverklaringen binnengekregen: "Neen, niet vanuit de fractie", aldus een montere Mulder die vast van plan is zijn taak tot de volgende verkiezingen in 2006 af te maken: "Op de ochtend van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zal ík die ochtend mijzelf met een goed geweten in de spiegel kunnen aankijken".

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-Team