Powered by Almere-City.nl

Studio Almere ontevreden over overeenkomst met Omroep Flevoland

Almere 15 Maart 2003
Het bestuur van Studio-Almere-televisie, bij monde van haar voorzitter Touwslager, mag dan tevreden zijn over de overeenkomst die gesloten is met ´grote broer´ Omroep Flevoland; de vrijwilligers Cor Esser en Cees de Lange van STA zijn dat beslist niet. In een brief (lees meer onder dit bericht) richten zij zich tot de (leden van de) gemeenteraad met het verzoek om alsnog een deel van de subsidie aan Omroep Flevoland (1,3 Miljoen GULDEN per jaar) in de kas van STA te laten vloeien.
    
Januari 2002


Gereserveerd, maar niet vrijgemaakt
De laatste tijd ben ik eens gedoken in het dossier "Omroep Flevoland/Studio Almere". Echt veel wijzer word je er niet van als je afgaat op de ´noodroepen´ van diverse bij STA betrokkenen. Wat gebeurt er nu eigenlijk met dat niet uitgegeven geld over het jaar 2002, waarin Omroep Flevoland zou beginnen met het Almere-Journaal? Dat is toch een subsidie-bedrag van 1,3 Miljoen Nederlandse Guldens. Studio Almere (STA) wil het graag in kas hebben, dat zou ze zijn beloofd in een commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in januari 2002. En inderdaad; dat wilden de dames en heren politici in Almere. Wethouder Bijl (PvdA) liet Almere-City echter weten dat het gereserveerde bedrag nimmer door ´de Almeerse politiek´ uit het MIP (het spaarpotje van de gemeente Almere) voor STA is vrijgemaakt.


Gratis apparatuur voor Omroep Flevoland
En over de maanden januari en februari 2003 dan? Want het Almere Journaal (Almere Nieuws) is pas gestart door Omroep Flevoland per 1 maart 2003? Volgens Wethouder Bijl wordt dat geld bestemd om versneld af te schrijven op de apparatuur die Omroep Flevoland heeft moeten aanschaffen om STA te kunnen laten functioneren binnen de samenwerkingsovereenkomst; dus om de onzekerheid bij Omroep Flevoland weg te nemen omdat de subsidie (1,3 Miljoen Gulden p/j) van de gemeente Almere per jaar wordt verstrekt. De afschrijving op de apparatuur wordt zodoende versneld gedaan om Omroep Flevoland niet met de brokken te laten zitten als de subsidie onverhoopt niet verlengd zou worden in 2004
    
Wethouder Bijl (PvdA)
Uit de samenwerkingsovereenkomst blijkt echter duidelijk dat Omroep Flevoland hoe dan ook eigenaar is en...... blijft van de aangeschafte apparatuur die in bruikleen gegeven wordt aan STA. Een mooiere subsidie-overeenkomst met de gemeente Almere had Omroep Flevoland zich niet kunnen wensen. Gratis apparatuur!

Wethouder Bijl: "STA moet eens op zoek naar capabel bestuur"
Bijl: "Waar het bij STA aan ontbreekt is een capabel bestuur. Misschien moeten ze maar eens op zoek naar bestuurders die wel oog hebben voor de belangen van de vrijwilligers en STA". Voorzitter Auke Touwslager van STA was niet bereikbaar voor commentaar. Waarschijnlijk had hij het te druk met campagne voeren voor de partij Leefbaar Flevoland bij de Provinciale verkiezingen. In voorbije tijden was Touwslager raadslid voor de VVD in Almere.

Apparatuur voor STA
Studio Almere heeft van Omroep Flevoland gratis apparatuur in bruikleen gekregen om aan te kunnen sluiten op de techniek van Omroep Flevoland. Zo is het mogelijk dat opnamen door STA ook gebruikt kunnen worden door Omroep Flevoland en vice versa. Zo kreeg STA de beschikking over een professionele camera en montage-recorder. Toch is STA niet tevreden. STA wil, buiten de overeenkomst met Omroep Flevoland om, een eigen volwaardige positie.

STA: spullen kosten nog niet de helft
Cor Esser van Studio Almere laat weten dat de in bruikleen gegeven apparatuur nog niet de helft kost van het bedrag (61.400 EURO) dat Omroep Flevoland van de gemeente Almere gekregen heeft om STA van apparatuur te voorzien. Esser: "Ik heb wel verstand van die apparatuur en wat dat mag kosten. Als ik dat bij elkaar optel kom ik op ongeveer de helft. Van die 61.4000 EURO moet minstens nog de helft, in ieder geval zo´n 25.000 EURO, over zijn in de kas van Omroep Flevoland. Vandaar dat wij een brief hebben geschreven aan de (leden van de) gemeenteraad met het verzoek er voor te zorgen dat de rest in de kas van STA vloeit".

Omroep Flevoland: Niets aan de hand
Volgens Liesbeth van Willigen van Omroep Flevoland leeft de regionale omroep het contract met STA gewoon na: "STA heeft gekregen waar ze volgens de overeenkomst recht op heeft: een professionele camera en dito montage-recorder. Verder moeten we nog een coŲrdinator aanstellen volgens de overeenkomst. Dat wordt waarschijnlijk Marjan Slettenhaar en intern moeten we voor haar werkzaamheden nog een plaatsvervanger vinden. Volgens mij is er dus geen probleem. Ik ken die brief van die vrijwilligers niet aan de gemeenteraad. Wat ons betreft is de samenwerkingsovereenkomst duidelijk en voeren wij die correct uit."

    
Auke Touwslager
Ophef rond Studio Almere; Touwslager nog niet goed als voorzitter postzegelvereniging
Reeds eerder was er kritiek op voorzitter Auke Touwslager van STA. Op 22 mei 2000 publiceert Almere-City/GuldenNet (aanrader, want unieke foto´s van koningin Beatrix) een bericht over heimelijke opnamen die STA maakte van het bezoek van koningin Beatrix aan het Asielzoekerscentrum in Almere. Te zien en te horen was een gesprek van Beatrix met Afghaanse asielzoekers. Zo was te horen dat zij een verzoek deden aan Beatrix om voor hen een goed woordje te doen over hun verblijfsstatus. Koningin Beatrix antwoordde dat zij dit niet kon doen omdat dit niet eerlijk zou zijn. Op 29 mei van dat jaar was de Rijkvoorlichtingsdienst woedend op STA omdat die heimelijke opnamen had gemaakt van een bijeenkomst van koningin Beatrix met Aghaanse asielzoekers.

Excuses Dial
Stichting Dial, die de heimelijke opnamen van STA overgenomen had en ook op internet uitzond, kreeg later spijt. Toen de Rijksvoorlichtingsdienst misbaar maakte over de heimelijke opnamen bood dial-voorzitter Velsink direct haar excuses aan.

Big Brother OF
Op 18 juni 2000 doet STA-reporter Frank Roos een boekje open over zijn voorzitter Auke Touwslager. Deze zou nog niet in staat zijn voorzitter van een postzegelvereniging te zijn. Ook toen al speelde de gebrekkige financiŽle situatie bij de tv-tak van STA een rol in de frustraties van Roos. Het lijkt of met de brief van Cor Esser en Cees de Lange (beiden met eigen apparatuur vrijwillig camera-man bij STA) aan de (leden van de) gemeenteraad de geschiedenis zich herhaalt. De frustraties overgeleverd te zijn aan ´grote broer´ Omroep Flevoland zijn duidelijk. Hoe hard de beide vrijwilligers ook roepen dat de samenwerking met OmroepFlevoland o zo ´prettig´ is. Het keurslijf zit blijkbaar toch niet lekker.

Meer informatie
 • Brief Esser en De Lange aan de gemeenteraad Lees meer
 • De samenwerkingsovereenkomst van STA met Omroep Flevoland Lees meer
 • STudio Almere start met eigen weekjournaal Lees meer
 • Studio Almere maakt gebruik van heimelijke opnamen in AZC (22 mei 2000)
 • Ruzie binnen Studio Almere
 • Frank Roos wellicht weg
 • Beerput bij Studio Almere groter dan gedacht (10 juni 2000)
 • Frank Roos trekt beerput Studio Almere verder open (18 juni 2000)

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: AC-Team