Powered by Almere-City.nl

Mulder (LPA) wil persoonsbeschadiging voor zijn

Almere 18 Maart 2003
De onlangs uit de fractie van Leefbaar Almere getreden Jeroen Mulder heeft in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Hans Ouwerkerk, de puntjes op de i gezet. In de brief doet Mulder (Lijst Partcipatie Almere) een aantal verzoeken die te maken hebben met zijn vertrek uit de fractie van Leefbaar Almere. Intussen is bekend geworden dat Mulder lid blijft van de ingestelde enquete-commissie Omniworld. Daarmee is Leefbaar Almere niet meer, rechtstreeks, bij deze enquete betrokken.

Juridische bijstand gemeente; aantasting eer en goede naam
In de brief verzoekt Jeroen Mulder o.a. om, eventueel, een beroep te kunnen doen op de zogenaamde ´molest-verzekering´ die Almere voor haar raadsleden heeft afgesloten. Te denken valt hierbij aan het ´inkinkelen´ van de ruiten van een raadslid door een boze burger. Ook valt onder deze ´molest-verzekering´ het aantasten van de goede naam en eer van een raadslid in woord en/of geschrift; hetgeen een vergrijp is dat opgenomen is in het wetboek van strafrecht. Het raadslid hoeft dus niet zelf een advocaat in de arm te nemen om de gevolgen van zijn (democratisch) functioneren in zo´n geval te laten behartigen.

Ik wil fatsoenlijk mijn werk kunnen afmaken.
    
Jeroen Mulder
Alhoewel Mulder laat weten dat het slechts om een formele stellingname in zijn brief aan Ouwerkerk gaat, heeft hij daarin toch gestipuleerd, dat hij vooral ´bevreesd´ is dat Leefbaar Almere verder zou kunnen gaan met het besmeuren van zijn naam. Mulder: "In hun persbericht beschuldigen ze mij van het niet nakomen van afspraken en dat ik schadelijk gehandeld zou hebben. Daarop heb ik niet op gereageerd. Ikzelf ga niet met modder smijten. Ik wil gewoon mijn werk in de gemeenteraad op een fatsoenlijke manier afmaken. Ik wil daarbij niet gehinderd worden door beschadiging van mijn persoon door Leefbaar Almere, noch door anderen. Voor mij is het tot hier en niet verder", aldus Jeroen Mulder, die in de brief aan Ouwerkerk met name de hele kiesvereniging Leefbaar Almere, de fractie en de fractieleden en ook de wethouders voor Leefbaar Almere aanduidt als degenen die, in potentie, de naam van Mulder verder zouden kunnen beschadigen.

Een signaal afgeven
Verder verzoekt Mulder in zijn brief om ook ´fysiek´ duidelijk te maken dat hij niet meer bij de fractie van Leefbaar Almere behoort. Welke ´stoel´ Mulder in de raadszaal krijgt toegewezen zal 27 maart as. duidelijk zijn. Mulder benadrukt nog eens, dat zijn verzoeken ´formeel´ zijn en niet het doel hebben te suggereren dat zijn naam besmeurd zal worden door zijn vroegere fractiegenoten e.d. Maar nu reeds in een eerste persbericht de beschuldigingen door Leefbaar Almere al zwaar zijn in zijn richting, wil hij hiermee wel een signaal afgeven, hoe vervelend hij dit zelf ook vindt te moeten doen.

De brief van Jeroen Mulder (LPA): Lees meer

Eerder verschenen

  • Theater splijt Leefbaar-fractie
  • Leefbaar Almere zet Mulder uit fractie
  • Mulder (LPA): LA kiest voor minimaal

    Tekst: Ruud van den Bosch
    Foto en cartoon: Greta Verduin