Powered by Almere-City.nl

Almere bekijkt voortzetting subsidie AlmereRulez

Almere 24 Maart 2003
In een serie artikelen heeft Almere-City er zijn verbazing over uitgeproken dat de gemeente Almere in 2002, maar liefst 400.000 GULDEN subsidie heeft gestopt in een website. Een website die er niet voor schroomt om filmpjes op het internet te zetten, waarin aangespoord wordt tot handelingen die maatschappelijk niet door de beugel kunnen.

Reactie wethouder Faber
In een reactie laat verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) weten dat een en ander gezien moet worden tegen het licht dat het hier jongeren betreft. Die moeten vrij zijn om smakeloze en aanstootgevende zaken te laten zien. De gemeente Almere en verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) heeft hier maar liefst 400.000 Gulden voor over. Het is diezelfde wethouder Faber die ouderen hun toetje afnam. Dat toetje voldeed waarschijnlijk niet aan de norm smakeloos en aanstootgevend; dus weg ermee.

Schokkende beelden; ook bij Studio Almere
Het is niet niks wat de Almeerse belastingbetaler voor 400.000 Gulden krijgt voorgeschoteld: Dierenmishandeling, het belachelijk maken van bejaarden, het vernielen van gemeentelijk eigendom en het vernielen van eigendom van particulieren
    
EHBO-er in de zeik nemen

U kunt het allemaal nog eens bekijken in onze artikelen (zie onder dit bericht). Daarbij wordt door deze website die de jongerencultuur zo prachtig in beeld brengt niet geschroomd om ook zinloos geweld in beeld te brengen. Het misbruiken van hulpmiddelen die invaliden nodig hebben om zich in het dagelijks leven staande te houden, zoals rolstoelen en krukken is natuurlijk ook een dankbaar onderwerp in de ´journalistieke´ produkties die dank zij de belastingbetaler op de ´zender´ van AlmereRulez te zien zijn. Daarbij heeft AlmereRulez zich verzekerd van de welwillende medewerking van STA (STudio Almere) die het ´Vullez´ ruimschoots baan geeft op de lokale tv-zender. Want, aldus Cor Esser, STA heeft geen subsidie van de gemeente Almere en probeert toch zijn zendtijd te vullen.

Faber (CDA): "als ze maar geen wetten overtreden of daartoe aanzetten"
Dat is nu juist wat dit "Almeerze Vullez" wel doet in hun produkties. Faber (CDA) stelt in zijn reactie dat AlmereRulez daarop aangesproken zal worden. Het vernielen van gemeentelijke eigendommen; het vernielen van winkelwagentjes en het aanzetten tot zinloos geweld zijn volgens ons wel degelijk zaken die niet door de beugel kunnen en ook niet vallen onder de subsidievoorwaarden.

    
Wethouder Faber
subsidievoorwaarden
Die (subsidievoorwaarden) spreken van -bevorderen- van kunst en cultuur, het informeren over maatschappelijke instellingen, sport, werkgelegenheid, onderwijs en welzijn. Daarbij dienen door AlmereRulez voorwaarden geschapen te worden om contacten te leggen tussen ´de politiek´ en jongeren. Echter daar is ons tot nu toe niet van gebleken. De 400.000 Gulden wordt door AR voornamelijk gebruikt om hun ´cultuurtje´ onderling te beleven. Dat er nog een enkele jongere rondloopt die in zijn vrije tijd een EHBO-diploma heeft gehaald en er mede voor moet zorgdragen dat in de Almeerse discotheek een op pillen geflipte weer bij zijn positieven wordt gebracht, is de reporters van AR een doorn in het oog. Die moet voor tout Almere natuurlijk eens even flink in de zeik worden gezet met een vraag of de meisjes hem wel zien zitten. Of dit voldoet aan de subsidie-voorwaarden van de gemeente Almere en wethouder Faber (CDA)? Het valt te betwijfelen.

Afspiegeling Almeerse jeugd?; laat AR inburgeren
Een psychologisch onderzoek naar de website van AR (zie onder dit artikel) toont aan dat AR geleid- en bezocht wordt door jongeren die géén afspiegeling vormen van de Almeerse jeugd. Gelukkig maar, zou ik zo zeggen. De opmerking van StudioAlmere-medewerker Cor Esser, dat de Almeerse jeugd van "God los is", zou ik dan ook niet willen onderschrijven. Het lijkt er eerder op dat de gemeente Almere met een enorm subsidie-bedrag de ´normale´ Almeerse jeugd wil aansporen om het -verkeerde- voorbeeld van AR te volgen. Volgens Faber (CDA) valt over smaak niet te twisten. Dat moge zo zijn, maar of AR het verdient om zo´n enorm bedrag aan belastinggeld te ontvangen is wel iets waar over nagedacht mag worden.

Almere RUlzez = Vennnootschap onder Firma
Volgens de gemeente is de subsidie gestort in een particuliere onderneming: De VOF AlmereRulez. In zo´n VOF zijn de eigenaren van de onderneming verantwoordelijk voor alle schulden van de onderneming; ook met hun persoonlijk vermogen. Wij zullen bij de KvK nog uitzoeken wie de gelukkige jonge (?) ondernemers zijn die zomaar honderd-duizenden-guldens subsidie van de gemeente Almere krijgen om een vals beeld te scheppen van de Almeerse jeugd.

    
Kruisverhoor?
Taalcursussen voor geretarteerde AR-jeugd
Een daarvan is wel bekend: Marc Herdes, die onder de naam ´Koetjeboeh´ o.a. opriep tot een terreur-campagne tegen de website Almere-City. De lading haatmail, veelal voorzien van virussen die daarop bij de redactie van Almere-City binnenkwam, doet des te meer vermoeden dat AR niét bestaat uit de gemiddelde Almeerse jeugd. De achterban van AR moet welhaast bestaan uit een klein groepje geretardeerde jeugd, dat nog geen normale zin zonder spelfouten op papier kan krijgen. Almere-City roept wethouder Faber (CDA) dan ook op om AR te verplichten Nederlandse taalcursussen te laten geven aan zijn ´achterban´. De subsidievoorwaarde dat er aan ´onderwijs´ gedaan moet worden door AR wordt dan in ieder geval vervuld.

Opnieuw bedrijfssubsidie?
Voor de rest is het binnenkort aan de politiek om te beslissen of per 1 april a.s. de ondernemers van de Vennootschap Onder Firma AR, Marc Herdes c.s., weer juichend hun bankrekening gevuld zien worden met Almeers belastinggeld. In een van de ´journalistieke´ produkties was te zien hoe de ´interviewer´ van AR zijn slachtoffer tijdens zijn lullige vragenspelletje bij de pik greep. Dat moge symbool staan voor de wijze waarop de slimme ondernemers (Marc Herdes c.s.) greep hebben op de gemeente Almere. Op 1 april, wanneer de Almeerse dames en heren politici beslissen of de genereuze subsidie aan AR voortgezet zal worden, zal blijken of die mop geslaagd is.

Reactie wethouder Faber (CDA): Lees meer

Eerdere artikelen over deze kwestie:

  • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
  • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los"
  • Almerez Vullez roept op tot terreur
  • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd

    Tekst: Ruud van den Bosch
    foto´s: uit produkties van AR/Studio Almere
    foto Faber: Greta Verduin