Powered by Almere-City.nl

Politiek bekijkt of maatregelen rondom AR nodig zijn

Almere 31 Maart 2003
Het begint zo langzamerhand duidelijk te worden dat de politiek onwetend is over de aard van het bedrijf AlmereRulez. Want dat is waar onze artikelenreeks (zie onder dit bericht) op begint te duiden. En dan gaat het niet meer zozeer over de onsmakelijke inhoud, die verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) in een reactie probeert te vergoelijken omdat het nu eenmaal jongeren zijn die zich op hun eigen manier via dit medium (website en uitzendingen via de lokale televisie) uiten. Neen, het feit dat de politiek in Almere vooral onwetend is over de aard van de samenwerking van de gemeente Almere met het bedrijf AR baart zorgen. Niet in de laatste plaats omdat er enorme bedragen mee gemoeid zijn, maar vooral ook de willekeur en het gebrek aan toezicht op de besteding van de gelden is iets wat de gemeenteraad blijkbaar zomaar aan zich voorbij laat gaan. Ten onrechte naar onze mening.

    
Jeroen Mulder (LPA)
Schandaal rond AlmereRulez breidt zich uit
Wij hebben alle politiek partijen een aantal vragen gesteld met het verzoek deze zsm. te beantwoorden. Of bijvoorbeeld bekend was bij de diverse politieke fracties dat de subsidie die verleend wordt aan AlmereRulez gestort wordt in de kas van een commercieel bedrijf: De Vennootschap Onder Firma AlmereRulez? Of men vindt dat dit bedrijf aan de subsidievoorwaarden voldoet en of er afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het salaris dat de beide directeuren Marc Herdes en John van den Bosch zich mogen toekennen uit deze subsidie?

Leefbaar Almere vindt de vragen maar ingewikkeld
Al vrij spoedig mochten wij een reactie ontvangen van de fractievoorzitter van Nico van Duijn van LA dat hij de vragen maar bar ingewikkeld vindt en….dat hij minstens twee weken nodig heeft om de vragen te beantwoorden.
Van de PvdA ontvingen wij een reactie bij monde van fractievoorzitter Rob Beuse die bij zijn fractie zal informeren of er aanleiding is om iets te ondernemen in de kwestie AlmereRulez.
En ook de kersverse partij Lijst Participatie Almere (LPA) is wakker geworden. De fractievoorzitter van LPA, Jeroen Mulder heeft ook wat meer tijd nodig dan 24 uur om onze vragen te beantwoorden, maar hij laat ook weten verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) in deze onverkwikkelijke zaak, de vragen te zullen voorleggen.

    
Directeuren Herdes en v.d. Bosch
Aanleiding genoeg; salaris Herdes uit subsidie?
Aanleiding is er naar onze mening genoeg. Maar liefst 400.000 guldens subsidie worden er door de gemeente Almere in dit commerciële bedrijf gestopt. Van directeur Herdes van AR is bekend dat hij van het runnen van zijn bedrijf zijn enige bron van inkomsten maakt. Die inkomsten kunnen niet anders komen dan uit de subsidie. Van enig toezicht door de gemeente Almere op het besteden van dit enorme bedrag belastinggeld is tot nu toe niet gebleken. Aan weinig subsidievoorwaarden wordt voldaan. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om de subsidie onmiddellijk stop te zetten.

AR is bedrijf voor feesten en exploitatie van website
Echter……… het verstrekken van subsidie aan een commercieel bedrijf zou helemaal niet moeten plaatsvinden. En al helemaal niet aan een bedrijf dat bij de Kamer voor Koophandel (KvK) staat ingeschreven als een bedrijf wiens voornaamste doel is om een website te exploiteren (lees: er geld mee verdienen) en feesten te organiseren. Daarbij geeft het bedrijf cursussen op het gebied van multimedia. Het exploiteren van de website schijnt alleen te lukken, inclusief het salaris voor de jonge directeurtjes Herdes en Van den Bosch, met belastinggeld dat de gemeente Almere in het bedrijf pompt. Het organiseren van feesten schijnt op een laag pitje te staan, of het moeten de smakeloze reportages zijn die veelal in discotheek Eindelijk worden opgenomen en ook via de lokale televisie uitgezonden worden. Het geven van cursussen bestaat eruit dat stage-plaatsen aangeboden worden om de website te onderhouden. Dat is lekker goedkoop. Onbekend is of de diverse opleidingen op dit gebied ook nog eens voor de stageplaatsen betalen
    
Joke Knop


Zo kennen we er nog wel eentje; meten met twee maten
Haarscherp staat ons nog voor ogen een zogenaamd ‘Allochtonen-debat’ in het stadhuis in de aanloop naar de verkiezingen van 2002. Joke Knop van de Stadspartij Almere (StA) gaf duidelijk te verstaan dat de ondernemer van Exotic Almeria voor zijn aktiviteiten (scholing voor allochtone jongeren) niet op subsidie hoefde te rekenen, want…. het ging hierbij om een commercieel bedrijf. Van Joke Knop hebben wij nog geen reactie gehad, maar wij nodigen haar hierbij speciaal uit om dat wel te doen.

Is Almere Rulez een Quango?
Een wat?, zult u zich afvragen. Nico van Duijn (fractievoorzitter Leefbaar Almere) kan u dat prima uitleggen. Het komt er goed en wel op neer dat de ‘hoeder’ van de publieke belangen (dat is de overheid) zich steeds meer vermengt met de persoonlijke commerciële belangen van bedrijven. Daar is waar het een bedrijf als AlmereRulez en de gemeente Almere aangaat duidelijk sprake van. Het is niet voor niets dat Almere er alles aan gelegen was om AlmereRulez naar voren (te laten) schuiven als een ‘gemeentelijke website’ die in aanmerking zou komen een ‘eervolle vermelding’ als gemeentelijke website, in ieder geval als een met gemeenschapsgeld gefinancierde website.
    
Nico van Duijn
Wat er niet bij verteld werd dat het gewoon ging om een gesubsidieerd bedrijf van de heren Herdes en Van den Bosch. Het bevreemdt dan ook dat Leefbaar Almere die zo’n uitgesproken mening over dit soort zaken heeft maar liefst twee hele weken nodig heeft om zich over de gang van zaken rond AR een mening te vormen. Van Duijn is in zijn publicatie heel duidelijk over dergelijke constructies:.........

van Duijn: Genadeloos aanpakken
"De verstrengeling van publieke en private belangen in gezamelijke B.V.’s, N.V.’s, C.V.’s en stichtingen is zorgwekkend. (.)
Leefbaar Almere vindt deze ontwikkeling zorgelijk. We menen dat verstrengeling van publieke belangen met commerciële belangen de kwaliteit van de stad en vooral de financiën van de stad kwaad kunnen doen. We vinden in ieder geval dat de demo­cratische controle op verzelfstandigde publieke taken, op monopolisten en op publiek-private ondernemingen versterkt moet worden. Wij vinden dat deze ontwikkeling openbaar besproken moet worden, en bij uitglijers of financieel nadeel voor de stad genadeloos moet worden aangepakt"
. aldus Van Duijn (LA) in zijn nota over zogenaamde Quango’s.

Duidelijkheid
Van een openbare discussie over de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere en het bedrijf de Vennootschap Onder Firma AlmereRulez verwachten wij niet veel. Wel roepen wij de politiek in Almere op om er alles aan te doen dat dergelijke onverkwikkelijke zaken, zoals die zich nu voordoen rond het bedrijf AR een halt toe te roepen. Of zouden de Almeerse politiek partijen soms boter op het hoofd hebben in deze zich steeds meer uitdijende kwestie?
Daarover wellicht in een volgende publicatie meer.

Eerder verschenen artikelen

 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd
 • Almere bekijkt voorzetting subsidie aan AR
 • Leefbaar Almere over Quango´s

  Voor het uitreksel van de KvK van het bedrijf AlmereRulez: Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: AC-team; Foto: Herdes en Van den Bosch van website AR