Powered by Almere-City.nl

Raadslid Bossink (LA) politiek verstrengeld in AlmereRulez

Almere 02 April 2003
De perikelen rondom de subsidieverlening door de gemeente Almere aan het bedrijf, de Vennootschap Onder Firma AR, beginnen bizarre trekjes te krijgen. Raadslid Sander Bossink (LA) is, sinds de subsidieverlening door de gemeente Almere in 2002, aan het bedrijf AlmereRulez verbonden. Raadslid Bossink ontkent dat ook niet. In een telefonische reactie liet hij weten zijn werkzaamheden voor AlmereRulez niet op te geven, maar zelfs uit te zullen breiden. Bossink: "Ik ga als webmaster een pagina voor Rulez beheren. Ik ga dat doen als raadslid. Het wordt een politiek getinte pagina waar jongeren kunnen reageren", laat het Leefbaar-raadslid weten.

    
8-2-2002 Kamer van Koophandel inschrijving

Bossink en Herdes; een politicus en een aankomend bedrijf
Al voor de subsidie-verlening, in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2002, ziet Bossink in de, toen nog, privé-website AR, een potentieel stemmenreservoir voor zijn partij Leefbaar Almere. Hij heeft dan al nauwe contacten met Marc Herdes (nu directeur van het bedrijf AR). Ook Herdes ziet blijkbaar wel wat in contacten met ´de politiek´, in de persoon van Bossink. Het ziet er immers naar uit dat LA wel eens een grote politieke factor in Almere kan worden en gezien de plannen die Herdes en zijn compaan Van den Bosch hebben (subsidie vragen bij de gemeente Almere) kan het nooit kwaad om de banden met Bossink aan te halen.
    
2-2-2002 Herdes kondigt verjaardag aan

Sander Bossink jarig
Zo laat Herdes op de site van AR (toen dus nog gewoon een privé-site) aan de jongeren in Almere weten dat Sander Bossink (toen kandidaat voor de gemeenteraad voor LA) zijn verjaardag gaat vieren. Het bericht is geplaatst door "koetjuhboe" (de nicknaam van Herdes), die in een reactie laat weten dat hij Bossink nog spreekt binnenkort. Dat er reacties komen van jongeren die zich afvragen "wtf* is Bossink"? mag ´m de pret niet drukken. Sander Bossink ziet politieke kansen liggen en wil die grijpen ook.
(*wtf= who the fuck).

    
17-6-2002 Sander Bossink medewerker
Was getekend:
Sander Bossink-Almere Rulez

Op 17 juni 2002, Bossink is dan raadslid van de gemeente Almere, maakt hij zich bekend als medewerker van AlmereRulez: Een ingezonden bericht "stel een vraag aan een beroemdheid", begint Bossink aldus: "Binnenkort starten we hier op Rulez met een te gekke nieuwe rubriek".
Bossink ondertekent met: Groetjes Sander Bossink AlmereRulez.


Was getekend:
Sander Bossink raadslid gemeente Almere

    
19-11-2002 Sander Bossink raadslid
Eenmaal de smaak te pakken begint Bossink ook berichtjes op AlmereRulez te ondertekenen met: raadslid gemeente Almere. Als raadslid is Bossink dan al een tijdje bekend met de mores van het politieke bedrijf. Het is dan november 2002, 10 maanden na de subsidieverlening aan AR en 9 maanden nadat Bossink als raadslid voor Leefbaar Almere is geďnstalleerd. Blijkbaar heeft hij niet in de gaten dat je subsidie-gelden niet kunt inzetten voor meerdere eer en glorie van zijn partij: Leefbaar Almere.

Kruisbestuiving
Afgezien van het gegeven dat een raadslid, als subsidieverstrekker, natuurlijk helemaal niet zo nauw betrokken moet zijn bij het gesubsidieerde bedrijf, blijkt uit het volgende dat Leefbaar Almere (in de persoon van raadslid Bossink) en AR aan ´kruisbestuiving´ doen. Bossink doet een oproep om te weten te komen wat ´de jeugd´ van Almere nu eigenlijk wil. Ook op de site van Leefbaar Almere wordt daar over bericht en natuurlijk legt hij een link tussen Leefbaar Almere en AlmereRulez: "Leefbaar Almere wil graag jongeren mee laten denken over het jeugdbeleid in Almere. Ons standpunt is; ´Niet alleen zelf voorkauwen, maar ook de jongeren actief benaderen om te informeren wat er speelt´. Alleen dan kunnen we namelijk een goed jeugdbeleid in Almere ontwikkelen wat is afgestemd op de jongeren. Derhalve staat er vanaf vandaag op www.almererulez.nl een bijdrage waarop jongeren zelf kunnen reageren. Er wordt hen gevraagd mee te denken over welke thema`s zij belangrijk vinden, en wat de aandachtspunten volgens de jongeren in Almere zijn (.)" afz:...Sander Bossink-raadslid LA

Felle discussie
Wat de jongeren nu eigenlijk willen is van een dermate platheid dat er op de site van Leefbaar Almere een felle discussie ontstaat. Een van de grootste criticasters van het initiatief van Bossink in samenwerking met AR, is Almeerder André Heuzer. Het is dan september 2002.

    
Sander Bossink (LA)
Bossink (LA) gaat door bij AlmereRulez; als raadslid webmaster bij AR met eigen pagina
Bossink, vandaag, gevraagd naar zijn activiteiten bij het, mede door hem -als raadslid- gesubsidieerde bedrijf AR, windt er geen doekjes om. Natuurlijk is hij betrokken bij AR. Dat wisten wij wel, maar wij dachten zo dat hij, als raadslid wijs geworden, zijn partij Leefbaar Almere niet in discrediet zou willen brengen door met zijn aktiviteiten, die politiek gezien echt niet kunnen, door te gaan. Bossink: "Ik help de beide directeuren van Rulez, Herdes en Van den Bosch van AR wel eens. Als ze bijvoorbeeld in contact gebracht willen worden met de juiste ambtenaar of wethouder. Ik zoek ook wel eens dingen voor ze uit, waar ze hun voordeel mee kunnen doen". "Ik ga ook een eigen pagina op AlmereRulez krijgen. Als raadslid (!) ga ik daar het gesprek aan met jongeren over politiek. Ze kunnen er wensen kenbaar maken en vragen stellen. Die ga ik dan beantwoorden", aldus Leefbaar Raadslid Bossink.

Geen mening?
Op de vraag of hij als raadslid vindt dat het bedrijf AR aan de subsidievoorwaarden voldoet wil hij geen antwoord geven en verbreekt op aandringen van een antwoord de verbinding. Aan de hamvraag of hij vindt dat hij als raadslid zo nauw betrokken kan zijn bij een, door de gemeente gesubsidieerd bedrijf, komen we dus helemaal niet toe.

Eerder verschenen artikelen over deze kwestie
 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd
 • Almere bekijkt voorzetting subsidie aan AR
 • Politiek bekijkt of maatregelen rondom AR nodig zijn

  Binnenkort in dit theater
  Komende dagen een commentaar n.a.v. het, bij ons binnengekomen, standpunt van Leefbaar Almere over de subsidie-verlening aan het bedrijf AR en het commentaar dat we vroegen aan de fractievoorzitter van Leefbaar Almere. Al met al hebben we ons inziens niet alleen te maken met een Quango (belangenverstrengeling tussen commercie en overheid), zoals de fractievoorzitter van LA dat noemt, maar met een Leefbare Quango met ook nog eens politieke belangenverstrengeling (Bossink, Leefbaar Almere en het gesubsidieerde bedrijf AR). Het woord is aan de politiek en natuurlijk in de eerste plaats aan de fractievoorzitter van LA, waarover wij, indien hij reageert, morgen ook zullen publiceren.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin
  Images: KvK en website AR