Powered by Almere-City.nl

OSG de Meergronden waarschuwt tegen AlmereRulez

Almere 07 April 2003
Op de gemeentepagina in het dagblad ´Almere Vandaag´, kondigt op 4 april de gemeente Almere aan dat de gemeenteraad in debat gaat met jongeren over het thema "Veiligheid". Leerlingen van het OostvaardersCollege en Het Baken ontmoeten de gemeenteraad in discotheek Eindelijk op 14 april as. "Hoe veilig is het op school?", kopt de gemeente in een apart kadertje om een van de thema´s aan te geven. In het kader van onze artikelenreeks over de door de gemeente zwaar gesubsidieerde website AlmereRulez mag gerust gesproken worden van cynisme. Openbare Scholengemeenschap (OSG) de Meergronden ondervindt nu juist door dit fenomeen (AlmereRulez) veel problemen op de school en ´waarschuwt´ de ouders van de leerlingen in een nieuwsbrief van februari jl. voor de gevolgen die een medium als AlmereRulez in het onderwijs teweeg brengt.

Cynische politiek
Cynisch is het vooral, dat met Almeers belastinggeld een website in het leven geroepen is die er, volgens de school, voor zorgt dat er in de hoofden van de leerlingen geen tijd meer over is om onderwijs te volgen. Hoe contra-produktief een gemeentelijke subsidie dus kan werken. Gezien het taalgebruik e.d. van de jongeren dat op de website van AR te ´bewonderen´ is, kan een beetje meer aandacht bij de lessen op school o.i. helemaal geen kwaad. Verder is het vooral cynisch te moeten merken hoe weinig gemeenteraadsleden zich aan de signalen, o.a. naar buiten gebracht door onze artikelen, gelegen laten liggen.

OSG doet oproep aan ouders: Kijk eens wat uw kind uitspookt op AlmereRulez
In het nieuwsblad van OSG-De Meergronden van februari 2003 doet teamleidster Franka Rodrigues van de school een boekje open over websites als AlmereRulez (die zij met name noemt) die zorgen voor grote onrust op de school. Zo erg, dat zij zich ernstig zorgen maakt over de gevolgen voor het volgen van het onderwijs op school, door de leerlingen die ´verslingerd´ zijn aan de site. Ruzies en onenigheid, beledigingen over en weer op AlmereRulez, hebben hun vervolg op school wat erin resulteert dat leerkrachten een groot deel van de dag dienen te besteden aan het oplossen van ruzies die op de website van AlmereRulez begonnen zijn en die zich voortzetten tot in de klas. De school doet een oproep aan de ouders om eens ´over de schouder´ van hun kind mee te kijken, wat deze zoal ´uitspookt´ op een website als die van AlmereRulez.
Voor het hele artikel van Openbare Scholengemeenschap Meergronden Lees meer

Reacties politiek: als ze maar lol hebben
Tot nu toe zijn de reacties van ´de´ Almeerse politiek te brengen onder de noemer: ´Als de jeugd het maar leuk heeft op de door ons gesubsidieerde site van AlmereRulez´.

    
Joost van den Donk (PvdA)
Pvda
De meest uitgesproken exponent daarvan is de PvdA. Joost van den Donk (raadslid PvdA) kan de problemen echt niet zien. Van den Donk: "Ik vind AlmereRulez een prima initiatief. Ze kunnen op die site van alles leren, met elkaar in discussie en hun kunst- en cultuur beleven". Kunst en cultuur? (een van de subsidievoorwaarden). Volgens Van den Donk (PvdA) moet je dat ruim bekijken. De foto´s van feesten en de filmpjes kun je zien als uitingen van jeugd- en jongerencultuur, volgens Van den Donk. Van den Donk (PvdA): "Ik heb helemaal geen zin om te controleren of AR zich wel aan de subsidievoorwaarden houdt. Vind ik ook niet zo belangrijk. Als de jeugd het maar naar zijn zin heeft, vind ik dat je daar niet moeilijk over moet doen; bovendien heeft de raad daar geen taak in, dat moet het College doen, die geeft de subsidies ook".

LeefbaarAlmere:
versie I: het is helemaal geen subsidie

Wat we hier van moeten denken? De fractie heeft meningen genoeg. Maar ze stroken niet erg met elkaar. In een reactie laat raadslid Marien Vlug (LA) weten dat het helemaal niet om een subsidie aan het bedrijf AlmereRulez gaat. Namens de hele fractie (!) laat Vlug weten dat er pas sprake is van subsidie als je als gemeente méér betaalt aan het bedrijf dan de normale marktwaarde van het produkt (de website AR). M.a.w. opgelet beste lezer: volgens LA is de gemeente goedkoop uit want het twee jaar in de lucht houden van een website als AR zou meer kosten dan de 400.000 Gulden die de gemeente Almere betaalt voor het produkt: AR. Marc Herdes en John van den Bosch, de beide directeuren van de Vennootschap Onder Firma AlmereRulez, zijn volgens deze opvatting dus een soort weldoeners. Laat het onderwijs het maar niet horen.

    
Nico van Duijn (LA)
Leefbaar Almere:
versie II: subsidie aan AR moet 100.000 Euro minder

De fractievoorzitter van LA, Van Duijn, laat ons desgevraagd weten dat hij, na het lezen van onze artikelen, inderdaad van mening is dat het "Van God los" is. Helemaal afschaffen van de subsidie aan AR is hij nog niet voor, maar.... een tonnetje in EURO´s minder subsidie zou volgens hem op zijn plaats zijn. Dat zou inhouden dat voor de tweede tranche subsidie aan AR (2003-2004) de subsidie met onmiddellijk ingang niet verlengd zou worden, als het aan LA-II ligt. Vwb. de medewerking van zijn fractiegenoot Sander Bossink (raadslid LA) aan de website AR ziet Van Duijn geen beren op de weg: "Voor zover ik weet heeft Sander Bossink geen betaalde baan bij Almere-Rulez. Hij is er bij betrokken, dat weet ik wel, en hij draagt AlmereRulez een warm hart toe, dat weet ik ook. Persoonlijk zie ik niet hoe vrijwilligerswerk van Sander in strijd zou zijn met een raadslidmaatschap. Sterker nog, ik vind het te prijzen als raadsleden ook anderzins maatschappelijk actief zijn. Gelukkig zijn veel raadsleden ook maatschappelijk actief buiten het raadswerk om. Ik zie het probleem dus niet" aldus Van Duijn. Verder vraagt Van Duijn aan ons of we meer van dit soort subsidie "schandalen" kunnen aanleveren opdat LA daar verder mee aan de slag kan. Nou neen, meneer Van Duijn, dat achten wij nu juist een taak voor U/de gemeenteraad. Het is al erg genoeg zo, dunkt ons.

    
Henk Smeeman (VVD)
VVD (Smeeman)
Over Henk Smeeman (fractievoorzitter VVD) kunnen we kort en bondig zijn: duidelijk in zijn reactie. Alhoewel.... Hij ziet de subsidie (400.000 Gulden) als een ´starterssubsidie´ voor een beginnend bedrijf: het bedrijf van de ondernemers Marc Herdes en John van den Bosch. Alleen al uit de reacties tot nu toe blijkt hoe verdeeld de gemeenteraad aankijkt tegen nut en noodzaak van de verleende subsidie aan AR die, naar nu blijkt, nogal wat maatschappelijke onrust oproept. Smeeman: "Het lijkt ons niet verkeerd in dit geval een soort starterssubsidie te verlenen. Dit past binnen het tot nu toe gevoerde gemeentelijk beleid en is ook in het verleden wel toegepast, voor andere instellingen en bedrijven en in feite ook al eens richting Almere Rulez. Bovendien is naar onze mening ook nog wel sprake van een zeker maatschappelijk belang. Subsidieverlening is binnen de daarvoor geldende regels in principe gedelegeerd aan het college. De raad kan, indien hieraan niet de hand wordt gehouden, uiteraard het college ter verantwoording roepen. Tot op heden is ons niet gebleken dat hiervoor aanleiding bestaat".
Opm: vwb. dit laatste; de reactie van Smeeman kwam binnen voor wij in bezit kwamen van de ´brandbrief´ van OSG De Meergronden aan de ouders van de school en konden we dus niet aan deze ex-wethouder onderwijs voorleggen.

    
Berdien Steuneberg (CDA)
CDA (Steunenberg): normen en waarden
Berdien Steunenberg (fractievoorz. CDA) houdt zich, evenals Fonhof (AlmerePartij) op de vlakte. Fonhof had geen tijd om zich in de zaak te verdiepen en zou Frans Rietbergen (AlmerePartij) vragen ons een reactie te sturen. Die is niet binnengekomen. Berdien Steunenberg wacht de toegezegde evaluatie (april 2003) aan de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling af. Een reactie op onze artikelen wil ze niet geven en ook wil ze niet reageren op de brief aan de ouders van de leerlingen van De Meergronden. Steunenberg wil ook beslist niet reageren als zij aangesproken wordt op de uitgangspunten van haar partij: de normen en waarden die in een samenleving zouden hebben te gelden. De non-reactie van Steunenberg is ook niet geheel onbegrijpelijk: De subsidieverlening aan AR valt onder: ....... CDA-wethouder Faber.

    
Jelte Hoving (CU)
CU: gedragsregels stellen bij verlenging subsidie
Jelte Hoving van de ChristenUnie is over de normen en waarden die geraakt worden door een website als die van AR wel duidelijk. Die zijn, volgens hem wel voor verbetering vatbaar: "Hoewel er ook wel positieve dingen zijn te zeggen over AlmereRulez kan daar op het gebied van waarden en normen nog wel het één en ander verbeterd worden. Het lijkt ons een goed idee om aan een nieuwe subsidie voor AlmereRulez nieuwe gedragsregels te stellen. In een vragenrubriek over sex zou je bijvoorbeeld ook op kunnen nemen dat Moslims & Christenen sex als een geschenk zien dat bij het huwelijk hoort. Ten aanzien van het chatten zouden de spelregels verbeterd moeten worden, het onmogelijk maken van anoniem chatten zou ook veel problemen voorkomen".

Discotheek Eindelijk
De exploitant van discotheek Eindelijk zoekt zelf contact met ons. Door onze artikelen is hij er nu pas achter wat de ware aard is van de filmpjes die AR (in samenwerking met StudioAlmere-tv) o.a. in zijn discotheek opnam. Hij heeft er geen goed woord voor over. Hij zal dan ook met AR in contact treden om te voorkomen dat zulks nogmaals aan de orde kan zijn. Bouquet benadruk nog eens dat zijn zaak beslist niet in verband gebracht mag worden met drugs/pillen. In een van onze artikelen stelden wij: "de van pillen stijf staande deerne (nog niet door de gemeente Almere gesubsidieerd)", dat zulks het geval zou kunnen zijn. Het is niet onze bedoeling geweest iets dgl. te suggeren, want wij weten hoeveel moeite Eindelijk doet om de veiligheid van uitgaande jeugd in Eindelijk, straks De Popzaal, te garanderen. Bouquet: "Dat te kakken zetten van onze EHBO´medewerker in zo´n filmpje van AlmereRulez, waar jullie over berichtten, is me in het verkeerde keelgat geschoten. Dat is een zeer gewaardeerd medewerker van ons. We zullen AlmereRulez hier zeker op aanspreken en ook met onze barman Floris (van de biechtstoel in de filmpjes) zullen we een gesprek hebben".

Eerder verschenen artikelen over AlmereRulez

 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd
 • Almere bekijkt voorzetting subsidie aan AR
 • Politiek bekijkt of maatregelen rondom AR nodig zijn
 • Raadslid Bossink (LA) politiek verstrengeld in AlmereRulez

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Website PvdA en AC-team
  images: uit blad OSG De Meergronden