Powered by Almere-City.nl

Almere-City verdwijnt uit opgeklopt Almeers Internet imago

Almere 11 April 2003
Hoewel de subsidie aan AlmereRulez niet de reden is, is het wel de druppel die het AC-team heeft doen besluiten te stoppen met de website www.almere-city.nl. Een veelbezochte website die zich vooral inzette om de burger van Almere meer te betrekken bij politiek, kunst en cultuur.

Doelstelling
De lokale website is na de gratis Internet provider Flevonet, veranderd in het GuldenNet en via Flevoland.to gekomen tot de uiteindelijke opzet van Almere-City. Voordat het nieuwe duale systeem in de gemeente-politiek werd ingevoerd hebben de vrijwilligers van AC zich ingezet om de burgers meer te betrekken bij de plaatselijke politiek. Voor de laatste verkiezingen hebben zij video opnames gemaakt van alle politieke partijen. Burgers konden op die manier horen en zien wat de verschillen waren tussen de partijen. Ditzelfde team bezocht ook alle bijeenkomsten die werden georganiseerd voor de verkiezingen en deden daar verslag van.

    
Bob Fonhof onder het mes bij Ruud en Rob (jan 2002)

Gemeenteraadsvergaderingen
    
Eric de Hont
Ook gemeenteraadsvergaderingen werden bezocht en vaak kritisch door ons verslagen. Op die manier groeide het bezoekersaantal gestaag. Na de verkiezingen werd de politieke dienst uitgebreid met Almere-City Talk. Hierdoor kon gereageerd worden op berichten. Via deze webinterface van de nieuwsgroepen van Eric de Hont konden burgers ook zelf zaken naar voren brengen. Niet alleen burgers hebben daar gebruik van gemaakt, maar ook verenigingen en stichtingen. Helaas bleef de politiek achter.

    
Greta Verduin
Politieke mores
De politici gaven ons complimenten over artikelen die ze in een positief daglicht zetten. "De fotopagina van Bob Fonhof", "Stoppen met Roken van René van Gellekom", "Frits Huis ontvangt Koning Otumfuo" en vele bijdragen van Greta Verduin waarbij er iets geopend werd door een politicus konden rekenen op een vriendelijk compliment. Anders was dat wanneer wij kritisch keken naar onze volksvertegenwoordigers. Als we constateerden dat parkeren en Omniworld nog steeds geld kosten en dat de coalitie een handjeklap is geweest, mochten we tijdens gemeenteraadsvergaderingen blij zijn dat een groet geretourneerd werd. Kritische media lijken niet welkom in Almere. Het Dagblad van Almere werd op het gemeentehuis wel eens spottend het Dagblad tegen Almere genoemd.

Media beleid Almere
I-City nummer één heeft inmiddels miljoenen Euro´s gekost, maar lijkt steeds meer op de kleren van de keizer. Al in de jaren 90 verkoopt Almere zijn kabel en het recht om te bepalen wat er op die kabel te zien is. Nu de burgers klagen over het wegvallen van Discovery stelt wethouder Bijl als alternatief de "Digitenne" voor. Waarschijnlijk staat hij er niet bij stil dat Omroep Flevoland en Studio Almere daarmee niet te ontvangen zijn. Miljoenen subsidie voor niets. De gemeentelijke website is weken niet bereikbaar. Bij elke Internetprovider betekent zo´n "geintje" ontslag voor de systeem beheerder. Niet bij I-City number 1. En zeker niet voor de verantwoordelijk wethouder Faber. Die heeft een voorlichter die zijn persberichten verstuurt aan alle media zonder daarbij gebruik te maken van een mailinglist. Nee, hij kopieert alle emailadressen in het CC-veld (Carbon Copy). Dit doen alle persvoorlichters van de gemeente Almere. Ideaal voor virussen die zich per email verspreiden.

    
Eric de Hont en Greta Verduin op souveniersjacht

Kleren van de keizer
Terwijl gemeente Almere tientallen miljoenen weggooit aan grote dure automatiseerders, zwijgt de door ons gekozen gemeenteraad. Uit de vele geldverslindende ICT subsidies hebben wij er één uitgelicht: AlmereRulez. Niet omdat wij iets tegen de site hebben, maar omdat die subsidie vrij snel te controleren is. Omdat Almeerse ICT ondernemers mondeling aan de gemeente hebben gevraagd naar het hoge gehalte "concurentievervalsing" dat in deze subsidie zit. Ondernemers die zich afvragen hoe het mogelijk is dat AlmereRulez 50.000 Euro heeft ontvangen voor het maken en uitwerken van het ondernemingsplan. Kosten die elke andere ondernemer zelf moet maken. Na ons schrijven van meerdere artikelen over AlmereRulez zweeg de politiek. Ook een email (via een echte mailinglist) aan alle gemeenteraadsleden resulteerde in twee politiek correcte antwoorden. Daarnaast mochten wij van Nico van Duijn (fractievoorzitter van Leefbaar Almere), een opmerkelijk verzoek ontvangen. Of wij voor hem niet konden uitzoeken welke oneigenlijke (ICT-) subsidies er nog meer waren die door de gemeente Almere uitgedeeld werden. Over de onmacht van de Almeerse volksvertegenwoordigers gesproken.

Professionals
Henk Smeeman (VVD) en Jelte Hoving (CU) waren de enige 2 professionals die een duidelijk standpunt innamen als reaktie op onze email. René van Gellekom was de eerlijkste van de rest door in Almere-City Talk te schrijven dat hij geen professioneel raadslid is. Helaas moeten wij, na alle uren en euro´s die wij in Almere-City gestoken hebben, concluderen dat de politiek met de mond dichter bij de burger wil staan, zolang die burger maar niet op zijn vingers kijkt.

Stoppen
Dat is de reden dat Almere-City gaat stoppen. Voor de goede orde: de site blijft nog een tijd in de lucht zonder dat er nieuwe berichten verschijnen. Almere-City Talk blijft tijdelijk nog met zijn webinterface bestaan; daarna zult u de nieuwsgroep alleen nog kunnen bereiken via Outlook. Het opgebouwde nieuwsarchief zal voor onbepaalde tijd worden ondergebracht bij http://almere.flevoland.to.

    
Rob Franken en Henk Lammers
Andere dingen doen
U hoeft zich geen zorgen te maken over het AC-team. Zij zitten vol nieuwe plannen en zullen zich zeker niet vervelen. Namens het hele team bedank ik allereerst onze lezers. Vooral voor hun overwegend positieve reacties. Maar ook voor hun opbouwende kritiek. Daarnaast ook dank aan Ali Serai voor zijn "Nieuws uit Allochtonenland", Rogier Maas voor systeembeheer en camerawerk, Henk Lammers voor het op de site zetten van artikelen, Eric de Hont voor zijn nieuwsgroepen, Mario Kramer voor zijn Amerikaanse fietstocht foto´s, de geheimzinnige Hanno Moede en alle mensen die ons hebben voorzien van kopij.


Het vaste nieuwsteam
Namens het hele team, de lezers en de Almeerse kunstenaars dank ik Greta Verduin. Met een niet aflatende energie heeft zij ons laten meegenieten van aktiviteiten in Cultureel Almere. Ook zijn er weinig mensen die nog niet voor haar camera hebben gestaan. Almere-City´s "plaatje bij een praatje" kwam vaak van Greta. Nu krijgt zij eindelijk weer tijd voor haar palet, penselen en potloden. Zij heeft al eerder gemeld die te missen. Veel dank gaat uit naar Ruud van den Bosch. Een unieke Almeerse politieke Almanak. Zijn geheugen voor onderwerpen en personen uit de Almeerse politiek was voor Almere-City en zijn lezers een zegen, maar voor anderen, die hoopten te kunnen vluchten in de vergetelheid, een vloek. Ik zal onze urenlange politieke analyses via de telefoon missen. Ik feliciteer mezelf en ben er trots op dat ik met een team heb mogen werken waar andere websites van dromen.

    
Ruud van den Bosch en Rob Franken

Epiloog
Terwijl in 1997 de veilingprijzen van de visafslag in Urk live via het Internet te zien waren dankzij door Flevonet ontwikkelde software, opende Ralph Pans, toen burgemeester van Almere, de eerste glasvezelring van Almere. Prikkelend detail van het verhaal is dat het Urks Internetinitiatief uniek was op de hele wereld, terwijl KPN-directeur Eikhout uit Hilversum me mededeelde dat de glasvezelring in Almere helemaal niet was aangesloten. Voor leiderschap in een provincie en op het Internet zijn gelukkig een grote mond en geld niet genoeg om als leider gezien te worden. Natuurlijk staan de lijkenpikkers klaar, maar daar is een stad nog nooit groot mee geworden. Ik wacht geduldig op het unieke Almeerse Internet initiatief. En met mij velen.
Een andere mening? Frans Loos bij Omroep Flevoland. (MP3 rechter muisknop bron opslaan)
of in Real Audio

Almere tabé

Tekst: Rob Franken
Foto´s: AC-archief