-Nieuwsgrepen van November 2000-

kiekblauw.gif

- "ALDICHTER presenteert gedichtenbundel -

 

PeterKetel-aldichter-almere2000-0911.jpg (24492 bytes)

Zondag 26 november jl. kwam de stichting "Aldichter" weer bijeen om (o.l.v. Peter Ketel) voor te dragen 'uit eigen werk', muziek te laten horen en gelegenheid te geven aan potentiele dichters om het 'Open Podium' te beklimmen.

dichtbundel-opderuggeworpenAlmere-2000-0909.jpg (17126 bytes)

Tegelijkertijd werd - zonder bombarie - de nieuwe dichtbundel gepresenteerd, genaamd "Op de rug geworpen"  met daarin verzameld werk van Almeerse dichters.
"Aldichter" mocht zich verheugen in een grote opkomst, mede door de aanwezigheid van  collega-dichters van "Lirakabal".

Doordat "Aldichter" slechts 1 x per jaar een presentatie geeft, riep voorzitter Hein Walter (zelf dichter, muziekschrijver en beeldend kunstenaar) de aanwezigen op om iedere 3e zondag van de maand naar "Haddock-watersport" te gaan, waar "Lirakabal"  dichters en muzikanten/ musici aan bod laat komen. (NB i.v.m de feestdagen 10 december a.s !)

NB aan de wanden hingen voor deze gelegenheid foto's met (toepasselijke) gedichten in een lijst, voortvloeiend uit een opdracht die de fotografen (van v.h.fotoclub Stedenpunt) en de dichters elkaar gegeven hadden. Vanaf heden zijn ze te zien (en te koop) in gezondheidscentrum Filmwijk.

Publiek-aldichter-almere2000(2)-0921.jpg (24875 bytes)

Janneke Gorter introduceerde zichzelf met:


waarom dicht ik?
in de hoop op voortbestaan
misschien dat, als ik er niet meer ben
iemand mijn gedichten leest....


en vervolgens:


ik speel met woorden
wijzig de koers van de taal
en de taal speelt mee

   
janneke gorter

Publiek

Ongerijmd (van Jan Jippe van Herrikhuyzen)
 

Het politiek Den Haag geruis kan ik met moeite dulden
't Armzalig spel van kat en muis, ik geef het nog geen kwartje
Het babbelziek behaaggespuis dat zich in kleuren hulde
Een grote mond de hele dag en thuis een heel klein hartje
 
Lees verder.....

Tekst en foto's: Greta Verduin

John Cameron-Webb en  Anika Oosterbaan

JohnCameron-wek-AnikaOosterbaan-aldichter2000-0915.jpg (16934 bytes)

  (27 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

- INFORMATIEDAG " (Ge)Wild Wonen"-

0895-gewildwonen_ingepakt2000.jpg (26915 bytes)

0897-gewildwonen_onthuld2000.jpg (24474 bytes)

 

Zondag 26 november jl. werd de maquette onthuld door wethouder Arie Willem Bijl.

0901-ariewillembijl2000.jpg (29672 bytes)

Samen met projektleider Hans Laumanns gaf hij het toegestroomd (kopers-)publiek een toelichting op de plannen: wat is sukses en wat zijn de eventuele knelpunten met betrekking tot "(Ge)Wild Wonen" ?

Een uniek projekt omdat de toekomstige bewoners hun woningen naar wens kunnen samenstellen uit een aantal onderdelen en tal van materialen.

0894-joopdevries_hanslaumans-2000.jpg (19671 bytes)

Joop de Vries is de maquette-bouwer ( 4 x 4.5 meter en te zien in de nieuwe ruimte van de Woonmarkt, de hal van het Stadhuis Almere)

Joop de Vries en Hans Laumanns

Hans Laumanns laat weten dat er (binnenkort) nog hekken om deze maquette komen, een eigen ontwerp, prototype, met als doel: ter inspiratie voor mensen om *zelf* een dergelijk hek te plaatsen.

De maquette en  Hans Laumanns

0903hanslauwmans_maquette2000.jpg (29551 bytes)

0906-hanslauwmans-maquette2000(2).jpg (27148 bytes)

Twan Zeegers, hoofd projektburo, die nauw samenwerkt met Hans Laumanns, zegt: "wat ik het leukst aan dit projekt vind, is dat dit nog nergens vertoond is. Alles is experimenteel, met alle voors en tegens; en Almere loopt weer voorop en heeft sukses: belangrijk voor Almere! Vaak denken consumenten conservatief maar hier wordt creatief denken gestimuleerd.
Levert veel discussie op m.b.t. de BouwRai 2001.

Die opening zal zijn 13 september 2001.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(zondag 26 november 2000 hl)

Makelaars waren aanwezig voor het geven van verdere inlichtingen en deden goede zaken want het liep storm voor dit bijzondere projekt (en de sfeer was heel gezellig).

kiekblauw.gif

-VIVA VINEX! -in de Paviljoens in Almere-

openingliagieling-_heleengeluk_paviljoens2000.jpg (19616 bytes)

Onder deze titel opende Lia Gieling, dir. van ACHK-de Paviljoens, vrijdag 24 november jl. deze tentoonstelling (die nog duurt tot 28 januari 2001)

Lia Gieling

openingpubliekpaviljoens2000.jpg (17771 bytes)

Deze groepsexpositie toont werk van Nico Bick, Joost van Hezewijk, Justus Bottenheft/Joost Grooten, William Jans, Renee Kool en Schie 2.0

De Almeerse landschapsarchitekt William Jans creeert een "Vinex-groen"- sfeer met levend groen terwijl Schie 2.0 grote collages toont van o.a. "Vinex-boompjes".

William Jans

willamjans_groen_schie_paviljoens2000.jpg (31337 bytes)

schie2.0boompjes.jpg (71119 bytes)

Werk van Schie 2.0

bobbrainevoorzijnfotos_paviljoens2000.jpg (18885 bytes)

Tegelijkertijd 2 solo-exposities:  van Claudia Heinermann de installatie "Mijn collega en ik" (foto claudia)  en in het 5e Paviljoen: Bob Braine (VS) het projekt "Bodemschatten III " (simpel vertaald "Vinex-vanaf het water gezien, vanuit een (zelfgebouwde kayak van takken en twijgen)

Bob Braine voor zijn werk

claudiaheinermann_werk_paviljoens2000.jpg (15925 bytes)

Claudia Heinermann

BobBraine_paviljoens2000.jpg (16655 bytes)

 

Als geheel een boeiende expositie waar veel te zien valt, onderhoudend en herkenbaar.

Bob Braine legt uit

Tekst en foto's: Greta Verduin

(26 november 2000 hl)

NB woensdag 13 dec. a.s. van 19.00 tot 20.30 uur is er een lezing door Arnold Reijndorp i.s.m architektuurcentrum CASLa; reserveren gewenst - toegang f. 2.50

kiekblauw.gif

-Stichting CASLa geeft rondleidingen door Alnovum-

LoonenBlankenAlnovumkunstwerk2000-0725.jpg (24285 bytes)

De stichting CASLa (stichting Centrum voor Architectuur, Stedebouw en Landschap van Almere) geeft op zaterdag 25 november a.s. rondleidingen door het Alnovum, het eerste gebouw in het nieuwe Almeerse stadscentrum.

Kijk verder op de site van de stichting CASLa

Kunstwerk in het Alnovum van Peter Loonen en Henk Blanker

Foto: Greta Verduin

(21 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

-DICHTERS IN HADDOCK - WATERSPORT-

 -" Lirakabal " laat weer van zich horen -

dichters2000.jpg (9815 bytes)

Zoals inmiddels bekend, kan iedereen die zich geroepen voelt, van zich laten horen op het podium bij Haddock (watersport) aan het Weerwater in Almere, iedere 3e zondag van de maand, dus nu zondag 19 november 2000. NB i.v.m. de feestdagen: volgende bijeenkomst op zondag 10 december!

Dichters

Deze prettige ambiance gaat zich steeds meer ontwikkelen tot een cultureel trefpunt.

Van heinde en verre komen dichtende en/of muzikale mensen voor een kortstondig optreden op dit podium, voor gelijkgestemden. Het leuke is dat de sfeer ongedwongen is, eigenlijk is alleen de bijeenkomst georganiseerd........de rest gaat spontaan.

Muziek

muziek2000.jpg (21676 bytes)

PeterSchilling2000.jpg (9141 bytes)

De 'geestelijk vader' van Lirakabal, Peter Schilling, zelf dichter/schrijver van professie, droeg deze keer voor uit eigen werk "Almere-gedachten".

Peter Schilling

ALMERE-GEDACHTEN

van Peter Schilling

Wat is een stad?
Voor de planoloog en de architect is het ten eerste een nieuw speelterrein en ten tweede een bouwkundig geheel: gebouwen, straten, pleinen, infrastructuur, groen, parken - een planologische constructie.
Voor de burgemeester: het componeren en orkestreren met veelvuldige en soms tegenstrijdige en disharmonische instrumenten.
Voor de ambtenaar in het stadhuis: een duidelijk bepaald gedeelte van administratieve taken, een bestuurlijk terrein.
Voor de politieagent: een dienstkring, noodzakelijke verkeersregelingen, een om rust en orde vragende commune, een portie burgers met tussenmenselijke problemen.
Voor de winkelier: een afzetgebied, een onbepaalde hoeveelheid publiek met potentiele klanten.
Voor de vuilnisman: afval.
Voor de gewone burger: buren, kennissen, vrienden, familieleden, woning en tuin, een parkeerplaats voor zijn auto.
Voor de VVV: bezienswaardigheden, recreatieve mogelijkheden, een plaats in een omgeving.......

Lees verder...

dichter+gitarist.jpg (19158 bytes)

Dat leek mij heel toepasselijk, juist nu er discussies gaande zijn over het 'struktuurplan' (over de toekomst van Almere) en met name de 'Lagerhuis-debatten' die daartoe momenteel plaatsvinden in Almere.

NB iedereen is van harte uitgenodigd om mee te discussieren (olv Marjolijn Uitzinger) De debatten vinden plaats in het Helen Parkhurst College. 13/11 jl was het thema "Wonen en samenleven"; 20/11 is het thema "Verkeer & vervoer" en 27/11 a.s. is het thema "Kusten, water, groen en voorzieningen".

Dichter & gitarist

Na een poosje stond een dichteres uit Lelystad op, Marijke Kienhuis, om haar gedicht voor te dragen over de oudste boom van Lelystad, gegroeid uit een piket-paaltje van wilgenhout dat in 1951 in de grond werd geslagen op perceel P (het huidige Lelystad-Haven). De boom is vernoemd naar ir. Klazema die toen hoofd-ingenieur was van de dienst Zuiderzeewerken.

Marijke Kienhuis

Lees hier het gedicht over de oudste boom van Lelystad

MarijkeKienhuis2000.jpg (14445 bytes)

publiek+kinderen.jpg (21798 bytes)

In dit gevarieerde gezelschap van alle leeftijden, valt op dat ook jonge kinderen heel geinteresseerd kijken en luisteren!

NB De volgende bijeenkomst is dus *niet*  de 3e zondag in december maar de tweede, dat is zondag 10 december a.s

Publiek (waaronder ook kinderen)

Tekst en foto's: Greta Verduin

(19 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

-Feestelijke (her)opening entree en foyer van Corrosia-

kunstwerkLenger-2000.jpg (21833 bytes)

 

Jan de Vletter (dir. woningbouwver.Groene Stad Almere) wilde zaterdag 18 november jl. graag laten zien wat er allemaal verbouwd was. Niet alleen t.b.v. het kantoor maar tegelijk ook voor de Theaterbezoekers. Verlichting en interieur zijn totaal veranderd op advies van resp. Henk van der Geest en Annete Mosk.

In de hoge vide (boven de trap) is door de Almeerse kunstenaar Frea Lenger een groot (plexiglas) kunstwerk gerealiseerd.

Kunstwerk van Frea Lenger

Uit alle toespraken door Jan de Vletter, Peter Voorbraak (dir. Almeerse Theaters), Frea Lenger en Arie Willem Bijl (weth. Kunst & cultuur), bleek een behoefte aan Kunst & cultuur voor de leefbaarheid. Men wees op de noodzaak van 'ateliers voor kunstenaars' (al jaren wordt erom geroepen maar nog steeds niet gerealiseerd....), liefst in Haven waar per slot ook de zg. 'cultuur-as'  van de grond komt met ambachtelijk-werkende kunstenaars.

Jan de Vletter

JanDeVletter-2000.jpg (9978 bytes)

Bijl+Voorbraak-2000.jpg (8774 bytes)

 

Vervolgens mocht wethouder Bijl de openingshandeling verrichten, waarmee hij de website opende van de  Almeerse Theaters (nieuwe URL)

Op de foto wethouder Arie Willem Bijl en Peter Voorbraak, directeur Almeerse Theaters.

Ter verhoging van de feestvreugde stelde Jan de Vletter voor om 1 miljoen gulden te doneren in de bouw van het (drijvende) CasLa-Paviljoen (in het Weerwater bij het Lumierepark) namens 4 woningbouworganisaties, waaronder Groene Stad Almere en een projektontwikkelaar, (GSA en fusiepartner Atrium uit H'sum, De Dageraad uit A'dam (met daarbij een ontwikkelaar) en SCW uit Amersfoort)

mayfair-2000.jpg (7337 bytes)

Verder zal deze maand begonnen worden met (alsnog) de bouw van een z.g. 'Kunstbrug" als nieuw entree naar de Cirkel Galerie. Men hoopt half december  a.s. hiermee klaar te zijn.

E.e.a. werd opgeluisterd door een optreden van de zanggroep 'Mayfair'.

De zanggroep Mayfair.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(19 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

-Kom de PvdA vertellen hoe u de toekomst van Almere ziet!-

pvda-main.gif (2678 bytes)

Politiek Almere is momenteel in de ban van de structuurnota, waarin de toekomst van onze stad geschetst wordt. Her en der vergadert men daarover om zoveel mogelijk stadgenoten de gelegenheid te geven hun visie te komen uitdragen. Een partij die al bijna 25 jaar de leefbaarheid van Almere helpt vormgeven, kan dan natuurlijk niet achterblijven.

Op 30 oktober was het al raak, maar op 21 december 2000 bent u wederom van harte welkom. En niet alleen u, maar uw hele straat!

Bron: Website PvdA-Almere

Donderdag 21 december, v.a. 20.00 uur in het ROC te Almere-Buiten.

We, de PvdA-Almere, gaan het samen met u hebben over de Toekomst van Almere. Om te beginnen zal raadslid Rob Beuse nog eens kort het beeld schetsen dat de fractie graag ziet in zeg 2030. Waarna u van harte wordt uitgenodigd uw op- en aanmerkingen daarop naar voren te brengen. Het is immers uw stad?

Ook bestuurlijk gezien blikt men in de toekomst. Er is een commissie Elzinga in de weer geweest om de wijze waarop wij in Nederland onze steden besturen eens kritisch onder de loep te nemen. Dat heeft een rapport opgeleverd dat -als de adviezen worden overgenomen- de toekomst van ons stadsbestuur schetst. Ook dat toekomstbeeld komt op 21 december aan de orde, want wij hebben niemand minder dan  burgemeester Hans Ouwerkerk bereid gevonden dat uit de doeken te doen. Waar u dan weer op mag schieten! lach.gif (357 bytes)

(18 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

- Stadhuisbalie in Almere feestelijk geopend -

en

- medewerkersspeld uitgereikt -

Wethouder Pauline van Hoogenhuizen-Verploegh (VVD) reikte vrijdag 10 november jl. de medewerkersspeld uit en opende feestelijk de nieuwe balie van de centrale receptie in het Stadhuis van Almere.

vHoogenhuizen-Mollenhauer-2000-0829.jpg (11897 bytes)

Deze 'medewerkersspeld' is ontstaan uit het idee dat gemeente-medewerkers achter de (centrale) Balie (=Receptie in de hal) en de Woonmarkt beter herkenbaar moeten zijn voor bezoekers. Op deze manier kan men direkt zien bij wie men terecht kan voor vragen of informatie.
Het ontwerp is van de duitse Julie Mollenhauer die een door Kunstzaken uitgeschreven wedstrijd won (uit de 5 overgebleven kunstenaars). Wethouder van Hoogenhuizen introduceerde de aanwezige kunstenaar en vroeg haar naar het ontwerp.

Wethouder Pauline van Hoogenhuizen en Julie Mollenhauer

 

" De speld stelt voor: Almere als centraal hart met voor iedere inwoner een z.g. 'hamerslagje' vanaf de achterkant, waardoor er een beetje glooiend en polderachtig profieltje ontstond. Verder een pijl naar het noorden en oosten gericht, vanwege de evtl. uitbreiding van Almere ( ....?...) ", aldus Julie Mollenhauer.

BettyvanGalen2000-0832.jpg (12654 bytes)

Het eerste (gouden) exemplaar werd door de wethouder opgespeld bij Betty van Galen en vervolgens kregen de overige Balie- en Woonmarktmedewerkers een speld uitgereikt (naar eigen keuze: in goud of titanium).

BertdeJong-LucKroes2000-0835.jpg (17336 bytes)

Daarna werd de nieuwe balie officieel geopend. Het werd een echt feestje voor 'het Stadhuis' waarbij vele ambtenaren aanwezig waren. Natuurlijk gaven ook raadsleden acte de presence zoals o.a. Bert de Jong (VVD) en Luc Kroes (SP). De balie was ommuurd door lila ballonnen die als openingshandeling tegen het plafond vlogen (..ik zal ze missen want het stond eigenlijk heel kunstzinnig!..) en onthulden daarmee dezelfde kleur balie.


Bert de Jong en Luc Kroes.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(12 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

- ALMERE ........Inspiring Design -

GoKuwata-2000-0837.jpg (18399 bytes)

Onder deze titel communiceerden alle bij het "Masterplan" van het Stadscentrum betrokken ontwerpers, architekten en stedenbouwkundigen in Het Alnovum met elkaar om tot een synergie te komen.
Aan het eind van de dag gaven zij een samenvattend verslag aan het Stadsbestuur en de Pers aan de hand van maquettes, foto's en schetsen.
Enkele van de presentatoren waren 'de rechterhand' van Sejima (de architekt van het nieuwe Theater): de heer Go Kuwata en...

ChristiandePortzamparc-2000-0843.jpg (12303 bytes)

...en de onlangs met een prestigieuze prijs onderscheiden Christian de Portzamparc.
Michael van Gessel, die benoemd is tot lid van het Quality-team voor het Stadscentrum in de plaats van M. de Sola Morales. Op 4 oktober jl. hebben de leden van de commissie stadscentrum met hem kennisgemaakt en van gedachten gewisseld over de filosofie achter kunstwerken, de verhouding tussen kunst en bruikbaarheid en de inrichting van het waterfront van het stadscentrum.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(12/14 november 2000 hl)

MichaelvanGessel-Qteam.JPG (36261 bytes)

kiekblauw.gif

-Dag van de Mantelzorg - 10 november 2000

Een "Verplichte Vrijwilliger" ......zo zou je een Mantelverzorger kunnen omschrijven.
Een 'mantelzorger' is iemand die langdurig voor een ander zorgt, of het nu een chronisch zieke, een dementerende, een oudere of een gehandicapte is. Dat kan een partner zijn, een kind of ander familielid maar ook bijv. buren of kennissen. Veel 'mantelzorgers' zijn dat vaak 'voor het leven' en hebben dikwijls bijna geen tijd voor zichzelf, om even 'bij tekomen'. Door inzet van deze 'mantelzorgers' kunnen mensen vaker langer thuis blijven wonen.
Het Steunpunt Mantelzorg Almere biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de vorm van: emotionele ondersteuning, informatie en advies en belangenbehartiging.
Ook organiseert dit Steunpunt iedere 4e dinsdag van de maand bijeenkomsten. Als een mantelzorger erheen zou willen maar wegens ziekte oid van de zieke waar hij of zij voor zorgt, niet zou kunnen, dan neemt een vrijwilliger *even* die taak van de mantelzorger over.
Centraal Meldpunt Almere: 036-5347990, iedere werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur.

Annievan'tende-politici-mantelzorg2000-0813.jpg (22795 bytes)

Op deze Dag van de Mantelzorg werd de dag feestelijk gevierd met koffie en gebak in gebouw De Hoek, waar Annie van 't Ende (die onlangs nog de vrijwilligerspluim ontving) een discussie leidde tussen politici achter de tafel (Johanna Haanstra (Pv/dA), Wim Boer (D66), Cor Pot (AOV) en Jelte Hoving (CU)en in de zaal (Tineke Fokkens (CDA), Greta Verduin (VVD) en Theo Pijlman (AOV) en de aanwezige mantelzorgers.

Publiek-mantelzorgers2000-0818.jpg (20640 bytes)

Er werden diverse kritische kanttekeningen geplaatst o.a. aan het adres van het LIA (=Lokaal Indicatieorgaan Almere) en de vaak ondoorzichtige manier van toekennen; tevens het prijsverschil tussen de 'markt' en het via LIA geleverde.
Betutteling" en "Vervoer" leidden tot emotionele reakties.
Ook werd de suggestie geopperd voor een PGB (=PersoonsGebondenBudget) dat vrij te besteden zou moeten zijn (als gehandicapte of oudere ben je al zo afhankelijk! De politici werd gevraagd hierin duidelijkheid te verschaffen. Dit werd direkt toegezegd aangezien het LIA binnenkort geevalueerd wordt.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(12 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

-Van populisme tot botulisme-

Ingezonden brief van Frits Huis, voorzitter van Leefbaar Almere

FritsHuis2.jpg (6065 bytes)

Bron: De website van Leefbaar Almere: http://www.leefbaaralmere.nl

De afgelopen week verrijkte Nico van Duijn onze website met een beschouwing over het groenbeleid in Almere, waarin hij het gemeentebestuur met de sheriff van Nottingham vergeleek. Een paar dagen later werd zijn bijdrage breed uitgemeten op de regiopagina van het Dagblad van Almere. Een beetje sneu voor Nico was dat verslaggever Bart Vuyk het hele verhaal aan mij toeschreef. Enigszins wonderlijk, want wie een artikel op onze website leest, ziet daar heel helder de naam van de schrijver bij staan. Bart Vuyk wijdde aan Nico’s bespiegelingen ook een column, waarin hij uw voorzitter er behoorlijk van langs gaf, niet wetende dus dat het epistel van onze brave penningmeester afkomstig was. Bart was het duidelijk niet met Nico eens. Prachtig, want aan het debat dat Leefbaar Almere zo graag wil bevorderen, kunnen niet genoeg mensen meedoen.
Bart beschuldigde Leefbaar Almere in zijn column van ‘populisme’ en ‘gezwam’. Prima, want ook wij willen ons nog wel eens in pittige bewoordingen uitdrukken.
Het gaat mij er dan ook niet om Bart Vuyk onderuit te halen, maar ik wil wel wat dieper ingaan op het veelvuldig gebruik van de term populisme als het om Leefbaar Almere gaat.
Wat is populisme? De Dikke Van Dale (op zich al een populistische aanspreektitel, want het is ‘Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal’) geeft drie betekenissen: 1. richting in de Franse literatuur omstreeks 1930, die belangstelling vroeg voor het leven van de lagere volksklassen en de beschrijving daarvan in zijn eigen stijl; 2. anti-kapitalistische volksbeweging van meestal agrarische volkgsgroepen m.n. in Zuid-Amerikaanse staten; 3. (pol.) populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogische betoogtrant.
Welk van de drie betekenissen hebben degenen die de Leefbaarpartijen zo gemakkelijk van populisme beschuldigen eigenlijk op het oog? Het zal de derde wel zijn, ofschoon de eerste mij persoonlijk meer aanspreekt. Belangstelling vragen voor de lagere volksklassen en daarover schrijven in een eigen stijl, lijkt mij een alleszins nobel uitgangspunt om gemeentepolitiek te bedrijven. Maar ja, als je dan die eigen stijl etaleert, word je door de gevestigde orde voor ‘populist’ uitgemaakt.
Laten we definitie drie maar aanhouden. Past die niet heel goed bij thema’s als ‘Omniworld’ (geef het volk brood en spelen en bekommer je niet om wat het kost), het kasteel (edele heer, ik schenk u mijn grond zonder dat u er uw zwaard voor hoeft te trekken) en het populismepodium op de Grote Markt? Past het populisme van Bart Vuyk cs. niet net zo goed bij de wijze waarop Almere wordt gepromoot? Stad van de toekomst, man met Amerikaans accent in STER-spot, discussiedocument over de toekomst van Almere in wat een gebrekkig stylist voor de stijl van het volk houdt.
Populisme is een gemakkelijk woord. Je kunt het gebruiken als je eigenlijk iets heel anders bedoelt. Iets dat je liever niet opschrijft, maar dat je weerzin jegens een partij als Leefbaar Almere veel beter zou uitdrukken. Populisme is net zoiets als botulisme: niemand weet precies wat het inhoudt, maar het klinkt ranzig.
Als je een eend voorbij ziet komen wiens gekwaak je niet bevalt, plak je gewoon het etiket botulisme op dat dier. En een soortgelijk etiket plak je op een politieke partij die je geordende wereldje op z’n kop zet, tegen heilige huisjes schopt en daarmee nog succes heeft ook.

Als dat geen schoolvoorbeeld van populisme is...

(10 november 2000 )

kiekblauw.gif

-Big Brother Almere-

cindy_geit.jpg (2401 bytes)

Donderdag 09 november 2000 zijn er weer twee bewoners van het Big Brotherhuis in Almere vertrokken. Het zijn de actieve en gevoelige Annet en de geit Cindy. Honderden mensen hadden het dier via een email-actie van de Dierenbescherming genomineerd om het huis (de tuin) te verlaten.

Voor meer BIG BROTHER, kijk op: http://www.big-brother.nl/fshomepagemain.htm   varken.gif (128 bytes)

kiekblauw.gif

-Nota regelt prostitutie in Almere-

lach.gif (357 bytes)

Geen straat- of raamprostitutie voorlopig in Almere maar wel toestemming voor de vestiging van vijf seksclubs, met ieder acht kamers, vijf erotische massagesalons, vijf privé-huizen met elk vier kamertjes en maximaal drie parenclubs. Dat laat de prostitutienota toe die door Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad is gestuurd. De discussie over de nota wordt op 20 november gevoerd in de raadscommissie Algemene Zaken. Op 14 december komt het stuk in de gemeenteraad.
Op 1 oktober is het algemeen bordeelverbod opgeheven. Gemeenten moeten nu zelf regelen wat voor vormen van prostitutie zij toestaat en waar dat mag. Almere neemt een in Nederland vrij unieke positie in omdat er op dit moment nog niet veel bedrijfsmatige vormen van prostitutie zijn. Gezien de groei van Almere zal de stad zeker in de belangstelling komen van deze branche.
Met de nota wil het gemeentebestuur een concentratie van bepaalde vormen van seksinrichtingen en een kwaliteitsverbetering van het aanbod. Tevens worden er nu voorwaarden gesteld aan eventuele toekomstige ontwikkelingen.
De vijf toegestane seksclubs mogen zich vestigen in de centra van Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten. De mogelijkheid wordt geboden dat een van deze seksclubs zich vestigt op een bedrijventerrein.
In de centra van de drie stadskernen mogen ook maximaal vijf bedrijven in de categorie van sekswinkel, erotheek, seksbioscoop, seksautomatenhal of sekstheater komen.
Erotische massagesalons, privé-huizen en parenclubs mogen na het aannemen van de nota neerstrijken op bedrijventerreinen. Er mag slechts één seksbedrijf per bedrijventerrein komen. De afstand tot een woon/werkunit moet minimaal 50 meter zijn en de vestiging moet passen in het vergunningenbeleid. Hoogwaardige bedrijventerreinen en die voor zware milieucategorieën worden bij voorbaat uitgesloten.
De nota gaat niet in op het aantal en de plaats voor escortbureaus en thuisprostitutie omdat daarmee relatief weinig overlast wordt veroorzaakt. Thuisprostitutie mag als het bestemmingsplan ‘beroepsuitoefening aan huis’ toestaat.
Voor de bestaande seksbedrijven in Almere geldt dat wordt gekeken of zij voldoen aan alle eisen. Als dat zo is, krijgen ze een vergunning om hun activiteiten voort te zetten.

EscortGirl.jpg (2832 bytes)

(08 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

-Dag van de Kunstuitleen en Dag van de Amateurkunst-

HetKunsthuisAlmere-Buiten2000-0805.jpg (25565 bytes)

In Almere-Buiten stelde 'Het Kunsthuis' zijn deuren open voor een in kunst geinteresseerd publiek, een van de (nog weinige) Flevolandse Kunstuitleen-organisaties.

FlevofunAchterSchermenCKV2000-0806.jpg (17943 bytes)

In het CKV (Centrum Culturele en Kunstzinnige Vorming) in Almere-Stad werd een open dag gehouden met o.a. een wedstrijd, waarvan een van de deelnemers "Flevofun" was (een z.g. 'Barbershop-koor')

Op deze foto het koor Flevofun achter de schermen.

FlevofunOptredenCKV2000-0812.jpg (7815 bytes)

Flevofun tijdens het opteden in CKV in Almere-Stad.

Voor meer info van het CKV klik hier .

Tekst en foto's: Greta Verduin

(05 november 2000 hl)

kiekblauw.gif

De toekomst van Almere

-Ontwikkeling naar een moderne 'middle class town' -

Onder deze titel vond 1 november jl. in het Alnovum een interaktieve expertmeeting plaats, georganiseerd door Rostra Congrescommunicatie.

Gedurende de hele dag werden visies op de ontwikkeling van Almere losgelaten.

MarseileModderAlmereI-T2000-0771.jpg (15818 bytes)

Na de opening door de weth. van Openbare werken, Volkshuisvesting en Kunst & cultuur Arie Willem Bijl, werd er o.a.over de volgende onderwerpen gesproken:

'Het ontstaan van New Towns' , door drs. J.J.Modder, (dir. NIROV tevens gespreksleider van de dag).

Vervolgens de trend-analist mevr.drs. Justien Marseille, (KoMa buro voor trendanalyses en conceptontwikkeling): 'TRENDS' in studeren, wonen,   gemeenschapszin, hausse in luxe baby-/kids-artikelen, het sukses van allochtonen in mode, on-line services, verschillende levensfases + -vormen samen, auto-status en totaalpakketten aan service.

InternettoepassingenAlmere-IT-2000-0782.jpg (16802 bytes)

Mevr. drs. T.van Klinkenberg (dir. Beleid, FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) 'New Middle Class: op weg naar een multi-etnisch zelfbewustzijn?' onderwijs nodig voor integratie, Moslim is de laatste jaren meer in de belangstelling gekomen, scholen eisen meer, bijv. dit jaar Christelijke feestdagen ingeleverd voor Devali-feest, in Deventer werd geprotesteerd dat er uitsluitend Turkse kinderen op school zaten, gebedsruimte op Openbare school?
De heer mr. A.A.Roell (dir.ING New Business Development): 'Nieuwe dienstverlening rond wonen en werken'. Hij kende Almere van 17 jaar geleden en las een gedicht voor, speciaal voor de mensen die al zolang in Almere wonen. Vroeger was de kerk machtig, toen de staat, nu de werkgever (door de terugtredende overheid) en over poosje het individu; prive en zaken lopen door elkaar; 'groene weide-concepten' ? kinderopvang: innovatief concept? bijv. een 'dorp' van kinderopvang?

Publiek-IT-Almere2000-0793.jpg (19257 bytes)

'Techniek van de toekomst', waarin John Post (senior consulting IT-specialist, IBM Ned. NV) 'De Kenniswijk'  en  drs. Joost Steins Bisschop (dir. SPC Group) 'Internettoepassingen en de invloed op het wonen' aan de orde stelden. Als mensen iets te 'delen' hebben, ook wat betreft Internet, een gezamenlijke interesse bijv., dan krijg je 'community'; Internet kan mensen samenbrengen als een 'gemeenschap'.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(02 november 2000 hl)

Jean-Baptiste Benraad (dir. Stadswonen R'dam) en drs. G.R.van Randeraat (Projektmanager SFB Vastgoed) hadden het resp. over 'De verleiding van Almere' (hij zag een analogie tussen R'dam en Almere) en de 'Toekomst van Almere', (ideeen nodig + uitvoeren!), waarna Arie Willem de bijeenkomst afsloot, waarbij niet uitsluitend 'experts' aanwezig waren maar ook ambtenaren, raadsleden en bewoners uit Almere.

kiekblauw.gif

-Cybercafé Imp@ct geopend in Almere-

LiesSpruitAlmereOnline2000-0797.jpg (20817 bytes)

Wethouder Lies Spruit opende 1 november jl. een cybercafé, gevestigd in het voormalige 'Pandje', nu " Imp@act " genoemd. Er staan 6 computers opgesteld, waarop men tegen betaling van f. 2.50 een half uur lang kan internetten (langer is natuurlijk ook mogelijk). Lies Spruit ontstak het 'vuur', ging achter een van de computers zitten en de ballonnen gingen 'on'line' (ofwel: intern) de lucht in.

LiesSpruitOnline2000(2)-0798.jpg (22684 bytes)

Wethouder Lies Spruit was natuurlijk ook on-line in het cybercafé.

Online2000-0801.jpg (19887 bytes)

Ook de JPA (Jongeren Participatie Almere) heeft hier zijn onderkomen, evenals de Schoor (beheerder).

Tekst en foto's: Greta Verduin

(02 november 2000 hl)

Terug naar het nieuws uit Almere