Powered by Almere-City.nl

"Peniskunst" of "Verzuiling" toont ware cultuur

Almere 02 November 2002
Korte tijd nadat het schrijverskanon in Almere werd onthuld door Hans Ouwerkerk kreeg deze kunstvorm de titel "Peniskunst". Dit kunstwerk van Peter Zegveld, heeft als thema "De pen is machtiger dan het zwaard". Hoewel de macht van de pen wordt uitgeoefend als de pen neerwaarts gericht is toont het kunstwerk een fier opgeheven pen, die zijn basis vindt op 2 ronde kanonswielen.

    
Gereed om te scheppen

Cultuurgoed
Voor Almere is dit cultuurgoed goed op zijn plaats. Het is de gemeente waar de pennen vaak gekruisd worden. Positief en negatief nieuws is te vinden op vele Internetsites. Politici beklagen zich over, deze in lijn opgestelde schrijfkannonen, die allen uit zijn op "demonisering". B&W Almere investeert miljoenen euro´s in digitale schrijfkannonen. Almere heeft het grootste budget in Flevoland voor de bouw van Internet sites. "Nette" sites die positief berichten over een gemeenschap die Almere.nl heet. Een virtuele gemeenschap natuurlijk, want wie lezen wil over het "echte" Almere moet zijn muis de sporen geven richting burgerinitiatieven. Helaas staan ook deze lijnrecht tegenover elkaar. Almere digitale hoofdstad van Flevoland getuigt steeds weer virtueel van zijn "peniskunst"; het schrijverskanon
    
Onze vader: Ir Lely


    
De Zuil
37 meter hoog
Ver van de tijd van de kanonnen toont Lelystad zijn peniskunst. Als een 37 meter hoge raket bepaalt de zuil van Lelystad de horizonlijn. Met als eerste ruimtereiziger daarop, Ir Lely onze vader, wiens brein Flevoland voortbracht. Het hele kunstwerk is ook te zien als een handvat van een stempel, waarmee Lelystad tot "echte" hoofdstad van Flevoland wordt bestempeld. Geen, door achterkamers verscheurde stad, maar een open gemeenschap die klaar is voor de 21e eeuw.
Op de website geen schoonschrijverei of demonisering; nee.. veel informatie en een open discussie over de Zuil van Lelystad.

De zuil van Lelystad
De zuil en het beeld zijn door 2 kunstenaars gemaakt. De zuil is ontworpen door De Amsterdamse kunstenaar Hans van Houwelingen, bekend van onder meer de bronzen hagedissen op het Leidseplein en het Lenin-beeld met aardappelen in Groningen. Hij is door het college van B&W Lelystad gevraagd een ‘spraakmakend’ kunstwerk voor het stadshart te ontwerpen. Als na-oorlogskind (geb. 1957) speelt hij met symbolen die wat gevoeliger liggen bij voor-oorlogse kinderen, die gemerkt hebben waar grootsheid en schuinopgerichte armen (Peniskunst?) toe kunnen leiden
    
19e eeuwse fabriek?


    
Piet Esser
Piet Esser
Het is dus niet verwonderlijk dat de maker van het standbeeld van Ir Lely, Piet Esser, bezwaar maakt. Hij is geboren in 1914. Aan de wethouder van kunst en cultuur in Lelystad schreef hij: "Het plan mijn beeld nu tot 37 meter hoogte op het `kunstwerk´ van Hans van Houwelingen te zetten doet voor mij de deur dicht. Inmiddels heb ik begrepen dat mijn recht als auteur van het Lelybeeld dit kan verhinderen zodat ik een protestbrief naar uw gemeenteraad heb geschreven waarvan ik kopie insluit. Het respect voor het werk van een ander is duidelijk afwezig in het kunstwerk van Van Houwelingen. Van uw bezoek aan Gezelles met de burgemeester heb ik anders de beste herinneringen. Ik schreef ook de heer Leeuwe en zond ook hem een kopie".

Zoveel mensen, zoveel zinnen
Officieel staat de zuil van Lelystad nog niet. De brieven van Piet Esser hebben ervoor gezorgd dat de officiele opening is uitgesteld. De meningen van de Lelystedelingen zijn verdeeld. Het is afwachten wie zijn "poot" stijf houdt.

Als voorbeeld een open brief: Lees meer
Geef eens uw mening.

Tekst: Rob Franken
Foto´s: diversen