Powered by Almere-City.nl

Flevolandse media in 2003

Almere 05 Januari 2004
De interesse voor regionaal nieuws is afgenomen in Flevoland. 2003 heeft laten zien dat de betrokkenheid van de burger bij zijn politici en zijn regio is afgenomen.

    
Flevoland.to team
Meer dan één miljoen bezoekers
Flevoland.to met zijn subdomeienen en Almere-City.nl hebben in 2003 een bezoekersaantal gescored van 1.109.781 (voor specificatie). Een stijging van 18% t.o.v. 2002. Duidelijk te zien is een afname van interesse in "serieuze" informatie. De daling in het bezoekersaantal op b.v. de nieuwspagina wordt volledig goedgemaakt door een veel hoger bezoekersaantal aan pagina´s als 3 maal daags lachen, kruiden, video en clipstamps sturen. Ook de homepages trokken veel meer bezoekers. Het aantal aanvragen van informatie nam toe. Vooral scholieren die info vroegen voor het maken van een werkstuk. Bij de zoektocht naar bedrijven in Flevoland of haar gemeenten blijkt b.v. de google zoekmachine vaak flevoland.to aan te geven, van waaruit de bezoeker doorklikt naar de eigen site van het gezochte bedrijf.

Omroep Flevoland
Ook omroep Flevoland gaat steeds meer amusementsprogramma´s brengen. De omroep tracht door kookprogramma´s, jongeren amusement en muziekclips de kijker vast te houden. Daarnaast heeft Omroep Flevoland in 2003 een subsidie ontvangen van € 240.000 om haar website in de lucht te kunnen houden. Tegen de ervaringscijfers in wordt door overheden geld gepompt in het mediacircus. De grote voordelen van het Internet bij zijn introductie waren de geringe kosten en de mogelijkheid om informatie met elkaar te verbinden. Daarvan lijkt niets meer over.

Gemeentes en provincie
De overheden in Flevoland lijken ook de weg kwijt te raken. In 2003 zijn zowel de computers van de gemeente Almere als die van de gemeente Urk gekraakt. De opbouw van alle gemeentesites is voor de gewone burger te ingewikkeld. Ook 2003 heeft weer bewezen dat duur niet altijd goed is. In 2003 scoorde de gemeentelijke site van Urk als beste in Nederland. Het is triest om op die site te zien dat er rond de 65.000 bezoekers zijn geweest. Terwijl de door oud-Flevonet-vrijwilliger Riekelt Brands opgezette site opurk.nl een bezoekersaantal laat zien van bijna 800.000 bezoekers sinds september 1999. Dat zijn bijna 200.000 bezoekers per jaar.

Almere-City.nl
Op 11 april 2003 is de website van Almere-City.nl verdwenen van het Internet. Dit vooral door de rigide en onvakkundige manier waarop Almere zijn mediabeleid bepaalde. Alle geldverslindende en mislukte Internet initiatieven van de gemeente te spijt, wordt gekozen voor subsidieering van 2 jonge ondernemers. Dit als compensatie van een missend jongerenbeleid.

Politiek forum met spelelement
Op 28 oktober 2003 heeft Flevoland.to een poltiek forum geopend voor Almere. Arena.almere-city.nl is een gemodereerd forum, waarbij de leden zelf bepalen of artikelen goed of slecht zijn. Helaas schijnt de drempel om te schrijven nog te hoog te liggen. 99,8% van de bezoekers leest alleen. In 2004 zal gezocht worden naar manieren om deze drempel te verlagen.

Tekst en plaatjes: Rob Franken