Archief januari 2001

Partner Flevoland.to

- Kamermuziek in de huiskamer -

kamermuziek-publiek-huiskamer-28jan2001-0703.jpg (24274 bytes)

Het aangekondigde (eerste) huisconcert had zondag 28 januari plaats in de Almeerse Filmwijk. Klassieke muziek, vertolkt door professionele musici o.l.v. Ioannis Stratakis, viool, zijn vrouw Lila, piano en Nellie Cornelisse, cello (samen vormend het podium-arts-trio) i.s.m. Peter Schilling, schrijver/dichter.
Dat dit initiatief voorziet in een behoefte was duidelijk: zo'n 50 personen kwamen hierop af!
Ioannis Stratakis kondigde ludiek en ontspannen het programma aan, vond dat nu de kamer-muziek uitgevoerd werd zoals oorspronkelijk bedoeld: In de (huis)kamer. Hij vertelde anekdotes over de componisten en de inhoud van de stukken, met vooral oog voor 'de vrouw als kunstwerk'. Zoals bijv. een componist zijn werkstuk opdroeg aan zijn geliefde; ofwel door de inhoudelijke kant te belichten, waarin de muziek het verhaal vertelt.

kamermuz-ioannes-lila-28jan2001-0714.jpg (20946 bytes)

kamermuziek-schilling-jan2001-0716.jpg (16635 bytes)

Schrijver/dichter Peter Schilling lardeerde het geheel, tussen de diverse klassieke muziek, met passende gedichten, een ode aan alle vrouwen, en begeleidde zichzelf op de gitaar.

Lees verder ...

Voor de pauze werden werken ten gehore gebracht van o.a.Faure ('Dolly'), Sibelius ('Lulu' en 'Louisa Trio'), Beethoven ('fur Elise'); daarna -zoals Ioannis aankondigde- een 'lang stuk' van Beethoven ( trio op 70 in D-groot)dus 'wie het te lang vindt, moet nu de kamer verlaten, als we begonnen zijn, kunt u niet meer weg!' maar iedereen bleef en was na afloop zeer enthousiast.

kamermuziek-ioanneis-lila-nellie-peter.s-0718.jpg (19036 bytes)

Juist ook de combinatie muziek/poezie viel in de smaak. (evenals de Griekse hapjes en drankjes!)

Duidelijk werd hierdoor de noodzaak aangetoond voor een podia-beleid voor kleine muziek-uitvoeringen. Een theaterzaal is vaak te groot en te duur, een buurthuis beschikt veelal niet over een goede akoestiek, juist voor klassieke muziek. In Almere-Haven is de kerk 'Goede Rede' een geschikte lokatie evenals het Helen Parkhurst college met een goede akoestiek voor dit soort aktiviteiten. Suggesties zijn welkom! (misschien zijn er binnenkort (betaalbare)mogelijkheden in de nieuwe Raadszaal?)

Tekst en foto's: Greta Verduin

(28 januari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Sociale cohesie in Almere -

-sociale samenhang in een jonge stad-

Schuyt&Delen-jan2001-0600.jpg (19490 bytes)

In opdracht van de gemeente Almere is een grootschalig onderzoek gedaan naar de sociale cohesie in Almere. Een en ander resulteerde in "het rapport Schuyt", met aanbevelingen ter verbetering of aandacht, tevens ter voorkoming van zg."grote-stads-problemen" (professor Kees Schuyt en dr. Leon Deben van de Universiteit van A'dam hebben samen met (inmiddels afgestudeerde) studenten dit onderzoek uitgevoerd).

De heren Schuyt en Deben
Beiden waren op donderdagavond 25 januari '01 aanwezig bij de extra commissievergadering van wethouder Lies Spruit om vragen te beantwoorden en eventueel toe te lichten.

Van links naar rechts Johanna Haanstra, secretaris Jorien, wethouder Spruit en de heren Schuyt en Deben

Haanstra-Jorier-Spruit-Schuyt-Deben-jan2001-0601.jpg (17083 bytes)

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het eigenlijk erg meevalt met de sociale cohesie in Almere.
NB 'sociale cohesie' heeft een brede betekenis zoals bijv.:
- personen, groepen, is vaak gezamenlijk belang;
- maar ook het juist niet kunnen participeren van bijv. achterstandsgroepen, verslaafden;
- of integratie door samenwerking van organisatoren;
- cohesie als eenheid in verscheidenheid bijv. geloofsgroepen;
- cohesie als deel of geheel, in de wijk, in stadsdelen;
politiek-bestuurlijk: vrijwilligersorganisaties, politieke partij;
sociologisch: onderwijs, politie, economische bedrijvigheid;
economisch: verschillende segmenten van de arbeidsmarkt en verschillende bedrijfstakken;
- cohesie als netwerken en ruilrelaties: sociale samenhang ontstaat vooral door informele relaties, een soort 'ruil', uitwisseling. Betrokkenheid van burgers is deelname aan netwerken;
- ook kan sociale cohesie ideologisch gezien worden: je krijgt een warm gevoel van sympatie voor minder bedeelden;
- als cohesie stabiel is, kan een systeem veel veranderingen en nieuwe uitdagingen aan, zonder dat er van verlies van identiteit sprake is.

Overzicht-rapportage-stadsproblemen-jan2001-0603.jpg (19597 bytes)

Schuyt vroeg zich hardop af "Hoe houden we dit zo?" Almere telt nu en de komende jaren grote aantallen jongeren, maar er zijn weinig voorzieningen.
Over zo'n 10 jaar is de kritische leeftijd bereikt, in een stad van 200.000 inwoners en het gaat niet automatisch goed!
Almere zou een 5-jaren plan moeten maken (soort Delta-plan) met goed geformuleerde opgaven.
(Wim Faber (CDA) stelde meteen voor om dit onderzoek iedere 5 jaar te herhalen).
Schuyt adviseert een veiligheidsbeleid -met oa wijkagenten en wijkregisseur- (nav vragen van Martin Sinke (VVD) of de oorzaak van vandalisme en criminaliteit was onderzocht) omdat de meeste criminaliteit gepleegd wordt door met name jongens tussen 14-21 jaar (85% van het totaal).
Deben gaf als advies aan de gemeente "Niet eenzijdig bouwen en vergeet voor niet 'de menselijke maat'!  Men zoekt toch ook veiligheid in de eigen omgeving. Almere mag zich met recht "Sportstad" noemen, de ambities zijn hoog (vooral zo houden!) maar wel konsekwent zijn. Of het nu sport- of andere evenementen betreft: geen hap-snap-beleid volgen (want dan wordt het niks ondanks alle mooie gebouwen) Sport hoort ook bij 'cultuur' maar op cultureel (kunstzinnig) gebied ontbreekt er ook nog het een en ander; er komen allemaal mooie gebouwen: Theater, Popzaal, Museum enz.en al ga je niet overal naar toe, ,je kunt er als Almeerder toch trots op zijn! Daarom is de buitenruimte zo belangrijk, voor het kunnen 'vertoeven' van de inwoners, de burgers. Nu zien de inwoners hopen zand en aarde en weten niet waarvoor.... Als Almere ambitieus is, moet de gemeente de burgers niet alleen laten zien maar ook vertellen waar zij mee bezig is!

Tekst en foto's: Greta Verduin

(26 januari 2001 hl)

 

Partner Flevoland.to

-Bibliotheek Almere organiseert gedichtenwedstrijd...-

-...in samenwerking met de dichtersvereniging Aldichter-

logo-dichtwedstrijd2001.gif (19346 bytes)

logo-bibliotheek-almere.gif (1828 bytes)

In de periode van 25 januari - 31 maart 2001 organiseert de Bibliotheek Almere in samenwerking met de dichtersvereniging Aldichter een gedichtenwedstrijd.

Op 25 januari is het de landelijke dag van de poëzie.
In de Bibliotheek Almere wordt er dan, evenals vorig jaar, gestart met een gedichtenwedstrijd.
De Bibliotheek Almere hoopt op veel respons zodat men hiermee een traditie kan vestigen. Het thema van de dichtwedstrijd is "Tijd". Binnen dit thema kan het 25-jarig bestaan van Almere een rol spelen. Dit laatste is echter géén voorwaarde.
Deelnameformulieren zijn vanaf 25 januari 2001 verkrijgbaar bij alle vestigingen en via de internetsite van de Bibliotheek Almere  http://www.bibliotheken-flevoland.nl .
De sluitingsdatum voor de dichtwedstrijd is 31 maart 2001.

De spelregels en het inschrijfformulier kunt u rechtstreeks downloaden via: http://www.bibliotheken-flevoland.nl/almact.htm

(24 januari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Architektuurkaarten Almere -

nijhof-23-01-2001.jpg (27679 bytes)

CASLa (Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap Almere) en de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) presenteerden dinsdag 23 januari '2001 de eerste serie architektuurkaarten van Almere.
Een serie van 10 kaarten waarop ' jonge monumenten' zijn afgebeeld, n.a.v. de Almeerse "Jonge Monumentendag". De presentatie vond plaats in een van die jongste monumenten, het gebouw van de WVA (Woningbouw Vereniging Almere) aan de Rentmeesterstraat.

Na toespraakjes van Jaap Jan Bergh (van CASLa) die hoopte op een vervolgserie...

Foto links: De heer Nijhof, voorzitter CASLa

...en een toespraak van Thom Ummels (van SSA), die hiermee de architektuur gepromoot ziet...

Foto rechts: Thom Ummels

ummels23-1-01-2001.jpg (15679 bytes)

archit.kaarten23-01-2001.jpg (23058 bytes) ...merkte de heer Nijhof, voorzitter CASLa, die de architectuurkaarten aan wethouder Kunst & cultuur Arie Willem Bijl overhandigde, als kritische noot op dat een van de eerste 'monumenten' ontbrak, nl 'De Roestbak' (ofwel Corrosia) in Almere-Haven....hopelijk worden er veel kaarten verkocht waardoor CASLa een tweede serie kan uitbrengen.

(Hij (Arie) stuurt de serie kaarten door naar staatssecretaris K&C Rick van der Ploeg...)

Vanaf februari 2001 zijn de luxe full-colour kaarten (formaat 15x15 cm, met envelop) te koop bij VVV, boekhandel en Woonmarkt Almere. (f.2.95 per stuk/ f.24.50 per serie van 10 stuks).

Van links naar rechts de heren Bergh, Nijhof en Bijl

jaap-jan-bergh-nijhof-bijl-2001.jpg (16629 bytes)

Tekst en foto's: Greta Verduin

(24 januari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Dichters Lirakabal in Haddock -

Haddock-Wisselend-tij-Lelystad-21jan2001-0778.jpg (21607 bytes)

Foto: Wisselend Tij

20 januari 2001 was het de 3e zondag van de maand dus dichters, schrijvers en muzikanten waren weer present bij Haddock-watersport in Almere-Haven; allang niet meer uitsluitend uit Almere, nee, uit heel Flevoland, het Gooi en A'dam.
Omdat Peter Schilling deze bijeenkomsten "ongeorganiseerd" organiseert, weet men nooit van tevoren wie er gaat optreden en met wat. Geheel toevallig ontstond deze zondag het thema 'geur, odeur, stank'.....
Gestart werd met een a-capella gezongen gedicht van een groepje uit Lelystad, dat zich noemt "Wisselend Tij". Ook werden er z.g. Shanti-liederen (zeemansliederen) ten gehore gebracht.
Daarna wisselden dichters elkaar af, van beroepsmatige tot een beginnende dichter(es) en ook daar rook men (vis)'luchtjes'. Yonty van Oorschot (ditmaal zonder zijn gitaar-maatje) droeg bijgaand gedicht voor.
De inmiddels 'vaste' muzikanten Henk en Rinus speelden Kletzmer-muziek (melancholiek en toch vrolijke muziek) en de Almeerse schrijfster/dichter Rim Sartori kwam met een uiterst romantisch verhaal dat gaandeweg steeds onwelriekender werd....
Lees hier verder voor het gedicht van Yonty van Oorschot

Foto rechts: Yonty van Oorschot

Haddock-Yonty-van-Oorschot-21jan2001-0792.jpg (14770 bytes)

Haddock-JanMuldenmetschilderijen-21jan2001-0782.jpg (20089 bytes)

De kunstschilder Jan Mulder had zijn werkstukken meegenomen, portretten die hij n.a.v. vorige sessies had gemaakt.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(22 januari 2001 hl)

- projekt Stads (koeien-) weide -
-door Rotary Club Almere

Orian-InekeSmidt-jan2001-0602.jpg (21866 bytes) Binnen de Rotary Club Almere leefde al langer het idee dat het groene landschap in en om Almere een van de belangrijkste kwaliteiten is van deze stad en.....dat er nog vele mogelijkheden zijn om de belevingswaarde te verhogen voor 'de burger'.
Daarbij wilde Rotary Club Almere graag een bijdrage leveren (in financien en in menskracht) in de realisatie van een bijzonder groen-projekt in de stedelijke omgeving van Almere-Stad. Dat was in 1997.
I.s.m. de gemeente Almere en dienst RVM, bleek het Hannie Schaftpark een geschikte lokatie. (het bestemmingsplan voorzag in een weide; z.g."groene longen" = natuur die in de stad doordringt). Rotary Club Almere bedacht een "Koeienweide" en de inrichting van dit perceel tot "Stadsweide" sluit perfekt aan bij het oorspronkelijke plan. Het gebied is n.l. uitstekend geschikt om een kleine kudde koeien met kalfjes te huisvesten. Het aardige van deze lokatie is dat zowel fietsers, wandelaars, automobilisten als treinreizigers, vanuit verschillende kijkrichtingen, hier zicht op hebben (lokatie: in het Hannie Schaftpark, tussen de rotonde aan de Veluwedreef en de leeghwaterplas).

Omheining-jan2001-lokatie-0719.jpg (25027 bytes)

Samenwerking met de Stadsboerderij van Stadslandgoed 'De Kemphaan' zal borg staan voor voortdurend en kwalitatief goed beheer van de 'veestapel'. Nabij de rotonde blijft het veld open; het achterste veld, tegen de Leeghwaterplas aan, is begroeid met bomen en struiken. De bomen blijven staan, de lage begroeiing wordt verwijderd, waardoor een fraai uitzicht op de koeienweide ontstaat.
Vorig jaar (2000) hebben leden van Rotary Club Almere eigenhandig de omheining aangelegd en gefinancierd. Het is inmiddels 2001. Zaterdag 20 januari heeft men, ondanks kou en hevige sneeuwval, het snoeiwerk ter hand genomen; want ook groenbeheer en -onderhoud komt voor rekening van Rotary.
In het voorjaar van 2001 komen de koeien en hopelijk snel: de kalfjes.Ter gelegenheid van de feestelijke opening zal Rotary Club Almere een manifestatie organiseren: "Kind-Kunst-Natuur".

Tekst en foto's: Greta Verduin

(20 januari 2001 hl)

Rotarians-snoeien-jan2001-0598.jpg (33231 bytes)

kiekblauw.gif

- Tentoonstelling in Villa Vantuti -

VilaVantuti-0350.jpg (14011 bytes)

Gerrit van de Leemkule (A'dam 1949), heeft 13 januari 2001 bezit genomen van de "Villa" met een expositie van zijn werk, bestaande uit schilderijen en beschilderde tafelbladen. Deze kunstschilder/ autodidact woont en werkt al sinds 1980 in Almere. Vorig jaar was hij een van de organisatoren van de suksesvolle Kunstmarkt in Almere-haven.
De tentoonstelling werd geopend door de bekende Havenaar-van-het-eerste-uur: Joop Visscher, de man die bekend werd door zijn jarenlange vakkundig verslag van de Triatlon-Almere.

havenmeesterPietZandstra.jpg (19097 bytes)

ExpoVilla-2001.jpg (21320 bytes)

Aanwezig waren wethouder Henk Smeeman en dir. de Rooij van Vantuti/ Tomin (die spontaan een tafelblad kocht) ...
...en diverse collega's van de Kerkgacht w.o. Alosery Art Gallery en Paulina de Krey, van Odelijn;
ook aanwezig was actrice Nelly v.d.Hoek, die door Gerrit afgebeeld was op een schilderij. NB de beschilderde tafelbladen kunnen ook fungeren als schilderij tegen de wand. Er werden goede zaken gedaan want nog 3 schilderijen wisselden van eigenaar.
Tot maart te zien in Villa Vantuti tijdens de normale openingstijden.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(woensdag 17 januari 2001 hl)

Nelly-vd-Hoek.jpg (21303 bytes)

kiekblauw.gif

- partikulier initiatief: " huisconcert " -

Huisconcert(1)-0750.jpg (18255 bytes)

In Almere heeft een klassiek piano-trio het initiatief genomen tot een " huisconcert".
Almere telt (nu nog) te weinig 'podia' voor muziekoptredens, laat staan podiums voor kleine orkestjes; met name de klassieke muziek vraagt om een goede akoestiek......
Omdat dit muziektrio graag naar buiten wil treden en o.a. de Almeerders met hen wil laten kennismaken, heeft men het volgende bedacht: datum concert is 28 januari a.s.
Naam van dit "Podium" : podium-arts.com
Adres: Fellinilaan 59 (= woonhuis van fam. Stratakis)
Aanvangstijd: 14.00 uur (duurt +/-- twee uur)
Kaartjes kosten: f. 19.= p/stuk of duokaart f. 35.=/ CJP/ 65+ f. 10.= en duokaart f. 17.50) (hapjes+drankjes zijn bij prijs inbegrepen)
E.e.a. is een experiment, kijken hoe erop gereageerd wordt; bij sukses is het de bedoeling meer klassieke concertjes dit jaar te geven, ofwel op dit adres of misschien bij iemand anders thuis!
Het Thema is " De vrouw als Kunstwerk".
Uitvoerenden: het podium-arts.com Trio (klassieke piano, cello en viool) m.m.v. Peter Schilling, Almeerse schrijver en dichter.
Vorm:gedichten en teksten worden voorgedragen in kleine blokjes, gevolgd door blokjes muziek en dan wordt er even gepauzeerd om van hapjes en drankjes te genieten (alles wordt door professionals aangeboden)
Op basis van het idee "De vrouw als Kunstwerk" heeft Peter Schilling een aantal gedichten geschreven (ook ouder werk) en het "Podium-arts.com Trio heeft "klassieke" muziek uitgezocht die om/ of voor een vrouw gecomponeerd is.
Er dienen wel kaartjes gereserveerd te worden, vanwege het huiskamer-concert!
tel. 036-8445522 (ook fax + antw.app) b.g.g. 036-5378293

huisconcert(2)-0752.jpg (22900 bytes)

Tekst en foto's: Greta verduin

(woensdag 17 januari 2001 hl)

kiekblauw.gif

-Geen stad in het IJmeer-

burgemeester.jpg (16900 bytes)

In de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening van Minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) staat dat er geen grootschalige stedelijke ontwikkeling in het IJmeer mag komen. In Almere mag buitendijks bouwen alleen onder bepaalde voorwaarden en bovendien moet het verlies aan natuur elders in de gemeente gecompenseerd worden. De precieze voorwaarden over het buitendijks bouwen moeten nog nader uitgewerkt worden.
Het plan van Burgemeester Ouwerkerk van Almere voor een nieuwe stad in Het IJmeer tussen Almere en Amsterdam lijkt dus niet door te kunnen gaan.

Foto: Henk Lammers (17 januari 2001 hl)

kiekblauw.gif

-De PvdA-Almere komt bij u op de koffie!-

pvda-main.gif (2678 bytes)

De PvdA-Almere komt bij u op de koffie zodra u en negen medestanders dat willen! Dus als u tien mensen bij elkaar weet te krijgen, komen (op uw verzoek) PvdA-wethouders en/of- raadsleden bij u op de koffie om met u van gedachten te wisselen over het onderwerp van uw keuze. U kunt bellen naar Johanna Haanstra (036-5376445) of mailen naar jhaanstra@almere-bestuur.nl en laten weten met wie u wilt spreken en waarover. U zorgt voor de koffie en de PvdA neemt iets mee voor bij de koffie.

Bron: Website van de PvdA-Almere.

(maandag 15 januari 2001 hl)  lach.gif (357 bytes)

kiekblauw.gif

-Opening Het Debuut in Cirkel Galerie-

Citrcelgalerie-publiek-12012000-0163.jpg (20255 bytes)

Het publiek bij de opening van Het Debuut in de Cirkel Galerie in Almere-Haven op 12 januari 2001
Addo Ashti en Monique Schumacher en Victor Sprenkels

Tekst en foto's: Greta Verduin

(13 januari 2000 hl)

0164_2.jpg (15294 bytes)

kiekblauw.gif

- "Het debuut" ... -

-...eerste expositie van 2001 in de Cirkel Galerie -

Almere-circelgalerie1e-opening-jan2001.jpg (41797 bytes)

De Cirkel Galerie in Almere-Haven is bijna een jaar niet aktief geweest met exposities. Toch heeft men niet stil gezeten want er is hard gewerkt aan een degelijk inhoudelijkbeleid en een programmering van 9 exposities in 2001.

De eerste 2 exposanten zijn: Monique Schumacher, een Almeerse die voor het eerst haar schilderijen aan het Almeerse publiek toont (zij is autodidact); en Addo Ashti, die deze zomer met sukses zijn Rietveld-opleiding heeft afgesloten (vrije richting) met foto's. Ook hij woont in Almere en had eind vorig jaar al een (groeps)expositie bij  de Alosery Art Gallery aan de Kerkgracht.

Vrijdag 12 januari a.s. is de eerste opening om 17.30 uur en wordt verricht door Victor Sprenkels, vice-voorz. van de stichting Cirkel Galerie.
Een en ander zal worden opgeluisterd door een vokale performance van Beer en Marijke Telpe.

Lees verder

Tekst en foto: Greta Verduin/Cirkel Galerie

(08 januari 2000 hl)

kiekblauw.gif

- Nieuwjaarsreceptie Stadhuis Almere -

raadszaal-6jan2001-0167.jpg (20760 bytes)

Zaterdag 6 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie -voor alle Almeerders- plaats in het inmiddels al aardig 'verbouwde' Stadhuis.

De totaal vernieuwde Raadszaal (door Cees Dam, tevens de architekt van het Stadhuis) werd bij deze gelegenheid in gebruik genomen.


Cees Dam en wethouder Pauline van Hoogenhuizen

ceesdam-paulinevanhoogenhuizen-6jan2001-0599.jpg (22684 bytes)

De hele middag was het een drukte van belang bij de vele kraampjes, de muziek (met een dansje), de haringstal en poffertjeskraam...

Nieuwjaarsreceptie-6jan2001(2)0162.jpg (30870 bytes)

Nieuwjaarsreceptie-stadhuis.6jan2001(3)-0600.jpg (24530 bytes)

...een gezellig gesprek, een stand voor vrijwilligerswerk....
...gewoon even bijkletsen en andere mensen leren kennen...

Nieuwjaarsreceptie-stadhuis-6jan2001(4)-0602.jpg (24759 bytes)

Nieuwjaarsreceptie-stadhuis-6jan2001(5)-0692.jpg (25786 bytes)

...en ook nog even netjes poseren voor de foto....
...of gewoon vriendelijk lachen naar de fotograaf...

Nieuwjaarsreceptie-stadhuis-6jan2001(6)0693.jpg (21091 bytes)

Nieuwjaarsreceptie-stadhuis-6jan2001(7)-0696.jpg (19742 bytes)

...of een lekker hapje en/of een lekker drankje!

almere25jaar.jpg (20059 bytes)

Burgemeester Hans Ouwerkerk (die het wegens te hoge bloeddruk even rustiger aan moet doen) was bij deze Nieuwjaarsreceptie duidelijk aanwezig, evenals zijn voorgangers Ralph Pans en Cees de Cloe.
In zijn gloedvolle betoog kondigde Ouwerkerk aan dat er binnen enige jaren heel wat gaat veranderen in de politiek (Elzinga) waarbij bijv. wethouders ook van buiten-de-politiek aangesteld (zouden) kunnen worden. Ook de (on)bereikbaarheid van Almere/ Flevoland dient snel aangepakt te worden.
Tevens stond hij stil bij de mijlpaal '150.000 inwoners' die in dit jubileumjaar '25 jaar Almere' bereikt is.
Het jaar 2001 heeft als thema "Jaar van de Vrijwilligers"; dus besloot Ouwerkerk dat er dit jaar niet een Bonifatiusspeld uitgereikt ging worden aan een vrijwilliger die zich zeer verdienstelijk had gemaakt, nee: dit jaar drie stuks! De Bonifatiusspelden werden uitgereikt aan:
1) de vrijwillige Brandweer van Almere (wist u dat er meer vrijwilligers bij de Brandweer werken dan betaalde krachten?)
2) mevr. Wil de Cloe (inderdaad: de vrouw van ex-burgemeester Cees de Cloe) die de speld kreeg voor haar werk voor Unicef (sinds 1986)
3) Bert Gijsberts, groenondernemer (van Boogaart) die behalve het bedrijf (15 jaar) ook veel aardige dingen doet voor de Almeerse gemeenschap.
Foto rechts: Huldiging vrijwilligers.

Huldigingvrijwilliger-stadhuis.6jan2001-0524.jpg (23608 bytes)

Huldigingvrijwilligers-stadhuis-6jan2001-BertGijsbers-0603.jpg (19537 bytes)

Bert Gijsberts, de ondernemer uit Almere die dit jaar een Bonifatiusspeld uitgereikt kreeg.
Op 2 grote schermen kon men (zij het nog wat vaag....maar moet uitgeprobeerd) tegelijkertijd volgen wat er gebeurde. De huldiging van de 150.000ste inwoonster zou later in de centrale Hal plaatsvinden (zij kreeg een tuinontwerp plus -uitvoering aangeboden namens de gemeente Almere)

Tenslotte werd de "Fotogalerij" onthuld, waarbij alle Burgemeesters op de foto waren gezet door verschillende fotografen, vandaar ook grote verschillen in benadering en....uitvoering....  (de foto van Hans Ouwerkerk bijvoorbeeld zou je zo in je zak kunnen stoppen.....en dat kun je met Ouwerkerk -zelf vergeten!) Te zien, op de eerste etage op de ronding: Han Lammers (de 1e burgemeester van Almere), Cees de Cloe, Ralph Pans en onze huidige Hans Ouwerkerk.

Fotogalerij-stadhuis.6jan2001-HanLammers-0748.jpg (18022 bytes)Han Lammers, de 1-ste burgemeester van Almere.
Cees de Cloe, de 2-de burgemeester van Almere

fotogarerij-stadhuis-6jan2001-CeesdeCloe-0158.jpg (14439 bytes)

Fotogalerij-stadhuis-6jan2001-ralphPanns-0719.jpg (21322 bytes)

Ralph Pans , de 3-de burgemeester van Almere.
Hans Ouwerkerk, de 4-de en huidige burgemeester van Almere

fotogalerij-stadhuis-6jan2001-ouwerkerk0717.jpg (7919 bytes)

Vervolgens was prof. Dirk Frieling gevraagd het woord voeren (een van de allereerste planologen van Almere ("peetvader"-aan-de-basis) over het ontstaan van Almere vanaf 'nul' .......

DirkFrieling-stadhuis-6jan2001-0597.jpg (23320 bytes)

Het werd een vooruitblik onder de titel "Almere mensenwerk".


'Hoe begin je vanaf nul? Gewoon ergens beginnen! Maar dat is in een 'nul'-situatie nu juist een fundamenteel probleem want 'nul' is niks en hoe kan niks nu ergens zijn?' vroeg Frieling zich af.
Na lang nadenken kwam hij tot het idee dat je ook kunt zeggen dat 'nul' overal is. Omdat het heelal oneindig groot is, is ieder willekeurig punt het middelpunt van het heelal. En zo kwam er ineens licht in de duisternis....'Almere is voor mij altijd een zondagskind geweest dat in haar kindertijd alles heeft meegekregen wat een mens zich maar kan wensen. Traumatische ervaringen zoals Lelystad er verschillende heeft moeten doorstaan, zijn Almere bespaard gebleven. Almere was bij haar geboorte al voorbestemd om 4e of 5e stad van het land te worden; en de verwachting is dat ze die hooggespannen verwachtingen ook zal waarmaken. Nu Almere 25 jaar wordt en 150.000 inwoners telt, is de tijd gekomen dat ze op eigen kracht een volwassen bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van ons land.
* Als Almere nu het 'nul'-punt is en zich toespitst op de ruimtelijke ontwikkeling, dan is voor mij evident dat de ontwikkeling van het IJmeer prioriteit 1 heeft. Dat zal kostbaar zijn, dus zal Almere zich aan de westzijde fors moeten ontwikkelen. dat past volgens mij bij de volwassen bijdrage die Almere moet leveren en duidelijk initiatief tonen.
* Ook in de maatschappelijke ontwikkeling zou Almere voorop moeten lopen. Het is een misverstand te denken dat burgers niet geinteresseerd zijn in politiek maar.....media (vooral de snelle zoals Internet) zijn belangrijk voor communicatie. De adviezen van prof. Kees Schuyt en Leon Deben over Sociale Cohesie zijn veel te bescheiden........interaktie tussen burgerij en gemeentebestuur: ook hierin moet Almere voorop lopen.
* Als culturele ontwikkeling van de stad Almere zou ik het spannend vinden om mezelf konsekwent te profileren als "Europese stad". Zou het niet mooi zijn om in Almere elk jaar een andere Europese stad een week lang uitgebreid aandacht te geven over het hele scala van stedelike aktiviteiten, maatschappelijke en culturele instellingen, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, openbaar bestuur, politiek, sport, wetenschap en Kunst?!

De sprong vanaf het 'nulpunt' is: aktuele (en soms al oude) problemen die om een oplossing vragen, nieuwe kansen geven aan creatieve ideeen en mensen die initiatieven willen ontplooien. Dit kan niet zonder emoties! De ruimtelijke, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Almere moet een emotionele lading hebben. Het kan zeker niet zonder plezier want dat is de vruchtbaarste voedingsbodem voor creativiteit!

(Aldus prof. Dirk Frieling)

Tekst en foto's: Greta Verduin

(07 januari 2001 hl)

kiekblauw.gif

- Jan Wolkers exposeert in Provinciehuis te Lelystad -

Lelystad-Wolkers-envrouw-jan2001-0160.jpg (19914 bytes)

Commissaris van de Koningin Flevoland, Michel Jager, opende 5 januari 2001 deze expositie.
In zijn openingsspeech "nodigde hij allen uit namens het Provinciebestuur - omdat deze bijzondere tentoonstelling voor het eerst in het Provinciehuis plaatsvindt", aldus Jager.
(NB in sept. '99 had het gemeentehuis van de Noordoostpolder te Emmeloord de Flevolandse primeur).

Jan Wolkers met zijn vrouw Karina

PassePartout heeft Wolkers binnengehaald als eerste exposant van het echte nieuwe Millenium.
De komende weken kunnen bezoekers van het Provinciehuis kennismaken met Jan Wolkers als beeldend kunstenaar. Dat is aangenaam maar ook goed omdat Wolkers bij velen bekender is als schrijver dan als beeldend kunstenaar; en dat laatste vooral door vandalisme aan zijn beelden o.a. in de Literatuurwijk in Almere: "Berg van Licht", '97 (nu gerepareerd en 'hufter-bestendig' gemaakt (GV)

Lelystad-Wolkers-0171.jpg (19529 bytes)

Lelystad-Wokers-Jager-jan2001-0167.jpg (24345 bytes)

Het is merkwaardig hoe Paul Steenhuis 20 okt.'00 in het Cultureel Supplement van de NRC schreef 'dat er geen grote overzichtstentoonstelling " 50 jaar Wolkers " is geweest en ook niet op stapel staat; ofwel een rijk-geillustreerd boek.....'

Emmeloord en Lelystad (en enige jaren terug Almere) helpen beetje bij beetje mee die lacune op te vullen. Nu is hier schilderkunst te zien, misschien over poosje terug met ander werk (?)
Ook zei Jager blij te zijn dat er een goede band was ontstaan tussen het jongste  stukje land en een van onze grote Nederlandse kunstenaars. In 1998 en 1999 was Wolkers present bij "Sunsation" en in 1996 al nam Jan Wolkers deel in het projekt "Dijkwacht" t.g.v. het 10-jarig bestaan van Flevoland....

Jan Wolkers en Commissaris van de Koningin Flevoland, Michel Jager.

...In aanwezigheid van de Koningin werden de volgende dichtregels in basalt vereeuwigd:
(=sluitsteen van oostelijk Flevoland bij Flevocentrale)

Wie schilt de steen
wie snijdt het water
over de golven heen
loop ik naar later

Gedeputeerden Dick van Hemmen, Laura Bouwmeester en de kunstenaar Jan Wolkers

Lelystad-Hemmmen-Bouwmeester-Wolkers-jan2001-0170.jpg (21819 bytes)

Lelystad-wolkers-stassen-jan2001.jpg (27123 bytes)

Michel Jager zei te hopen dat er ooit in zijn boekenkast een boek van Jan Wolkers zal staan waarin hij - met zijn literaire gave - het " Worden Van Flevoland " beschrijft.........

Jan Wolkers signeert.

De expositie in het provinciehuis te Lelystad is te bezoeken van vrijdag 05 januari 2001 t/m woensdag 14 februari 2001 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. De entree is gratis.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(06 januari 2001 hl)

kiekblauw.gif

- Nieuwjaarsreceptie VBA -

VBA-Nieuwjaarsreceptie-3dec2001-0778.jpg (18669 bytes)

Woensdag 3 januari hield het VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere) haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
De gasten, meestal ondernemers maar ook vertegenwoordigers van de gemeente Almere en de Provinciale Staten, plus de commissaris van de Koningin Michel Jager, werden ludiek ontvangen door Max en Frits.
Voor het meer serieuze werk hield de voorzitter van het VBA, Cees van Bemmel, een speech waarin hij o.a. meldde dat deze grootste bedrijfskring van nederland alweer gegroeid was naar 700 leden.
Hij sprak zijn zorg uit over de infrastruktuur (misschien wegen boven elkaar of  magneettrein als pilot?) en een nijpend gebrek aan goed personeel en kinderopvang.

VBA-Nieuwjaarsreceptie-CeesvanBemmel-3dec2001-0702.jpg (7546 bytes)

VBA-Nieuwjaarsreceptie-HansMaifait-03dec2001-0718.jpg (8782 bytes)

Traditiegetrouw werd de "Ondernemer van het Jaar"  bekendgemaakt door de wethouder van economische zaken Lies Spruit en voorz.Cees van Bemmel. Helaas was de winnaar niet zelf aanwezig wegens vakantie in het buitenland; maar via de telefoon werd Hans Mafait in kennisgesteld dat hij was uitverkoren.
Een wisselprijs werd zijn deel (een kunstwerk van Maarten Manson), dat na een jaar ingeruild wordt voor een kleinere replica. De winnaar was (even) beduusd maar blij; het bedanken werd verwoord door de heer Brand, manager van het bedrijf.
Wethouder Lies Spruit benadrukte dat de hoogste groei in arbeidsplaatsen was gekomen door 'het zittende bedrijfsleven'. Zij zei heel tevreden te zijn met de komst van het World Trade Centre en het Zakencentrum maar vond ook sociale cohesie heel belangrijk. Wonen, werken, leven.

VBA-Nieuwjaarsfeest-LiesSpruit-3dec-2001-0715.jpg (7878 bytes)

Nieuwjaarsrec-VBA-ElseKant-3jan2001-16.jpg (24823 bytes)

Else Kant, projektleider van het Alnovum, een van de sponsors, werd in de bloemetjes gezet...
...evenals wethouder Lies Spruit van economische zaken. 

Nieuwjaarsrec-VBA-LiesSpruit-3jan2001-25.jpg (30732 bytes)

VBA0Nieuwjaarsreceptie-3dec2001-0697.jpg (15480 bytes)

Tenslotte werd iedereen bedankt, waaronder de sponsors van deze bijeenkomst.
Verder hoopte men op steeds betere samenwerking met gemeente en provincie en werd door Max en Frits 'de bar voor geopend' verklaard.
Discussie, overdenkingen en overpeinzingen....

VBA-Nieuwjaarsreceptie-3dec20001-0779.jpg (17448 bytes)

VBA-Nieuwjaarsreceptie-3dec2001-0781.jpg (17190 bytes)

Maar het was wel heel erg gezellig op de Nieuwjaarsreceptie!
Iedereen was duidelijk tevreden en aanwezig!

Tekst en foto's: Greta Verduin

(04 januari 2001 hl)

VBA-Nieuwjaarsreceptie-onbekend-3dec2001-0775.jpg (23261 bytes)

kiekblauw.gif

- Nieuwjaarslunch voor medewerkers Stadhuis Almere -

Nieuwjaarsluncjh-jan2001-0658.jpg (14990 bytes)

De gemeente Almere had op 2 januari 2001 een Nieuwjaarslunch georganiseerd voor alle medewerkers en ambtenaren bij De Metropole. Na ontvangst met een glas champagne volgde een "Beste-Wensen-Filmpje" van de medewerkers-zelf.

Vervolgens een speech door gemeente-secretaris Ig Caminada, waarin hij meedeelde dat hij dit deed namens Burgemeester Hans Ouwerkerk die helaas niet aanwezig kon zijn door ziekte en waarschijnlijk voorlopig even rustig-aan zal moeten doen.
Daarna een buffet waarbij men wel "in-de-file" moest staan....... (inmiddels telt Almere 1244 ambtenaren maar....... niet iedereen was aanwezig!) De stemming was prima en ongetwijfeld een goede basis voor een aktief jaar 2001 voor onze 'uitdaging'  die Almere heet, dankzij enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(02 januari 2000 hl)

Nieuwjaarslunch-jan2001-0603.jpg (21547 bytes)

Terug naar het guldennet