Powered by Almere-City.nl

Betaald voetbal weer van stal voor Almere

Almere 23 November 2002
Hoewel betaald voetbal door het college uit de nieuwe plannen voor Omniworld is gehaald, waren er toch diverse partijen die zich afvroegen waarom dat betaald voetbal niet net zo behandel werd als de Volleyballers en Basketballers. Het "taskforce-rapport" heeft ondubbelzinnig uitgewezen dat in Prof Volley- en basketbal jaarlijks handenvol gemeenschapsgeld gestopt dient te worden. Betaald voetbal daarentegen zou op termijn zichzelf kunnen bedruipen. Tijdens de commissie-vergadering zijn er door het AC-team video-opnamen gemaakt en is tevens een interview gehouden met wethouder financiën Jan Lankreijer (Leefbaar Almere). Voor de video: zie onderaan dit artikel.

    
Wethouder Huis

Politieke keuze
Volgens sportwethouder Huis (Leefbaar Almere) was de keuze voor Basket- en Volleybalen het ´afschieten´ van betaald voetbal een politieke keuze. In zijn beantwoording van de vele en vele vragen vanuit de diverse politieke partijen ging Huis zich te buiten aan nostalgische beschouwingen over eerdere pogingen om in Almere betaald voetbal van de grond te krijgen. Hij sprak toen over begin jaren ´80. Dit ging voorzitter Halbesma (VVD) veel te ver en hij verzocht Huis nu eindelijk de vragen te beantwoorden. Daar echter had de wethouder niet op gerekend. Een heus conflict tussen Huis en voorzitter Halbesma ontstond zowaar (zie video). Huis benadrukte dat Volleybal en Basketbal reeds betaalde profclubs zijn en betaald voetbal nog helemaal niet bestond in Almere. Op zich heeft Huis daarin gelijk. Maar niemand die zich eens hardop afvroeg hoe Basketbal en Volleybal zo ver waren gekomen. Deze twee clubs hebben zich immers onder regie van de N.V. Omniworld ten volle kunnen ontplooien met geld uit de kas van Almere. Toen betaald voetbal in zicht kwam veranderde, door de komst van Leefbaar Almere, de politieke constellatie in Almere. Leefbaar Almere, een verklaard tegenstander van betaald voetbal, werd de grootste partij van Almere en werd college-partij. Het onderzoek door de taskforce werd dus door het college naast zich neergelegd. Een politieke keuze, volgens Huis.

    
Rob Beuse
Toch betaald voetbal
Het leek wel of diverse partijen spijt hadden dat ze zich betaald voetbal in Almere hadden laten ´afnemen´. Fractievoorzitter Nico van Duin (Leefbaar Almere) keek dan ook raar op toen Rob Beuse (PvdA) een pleidooi begon te houden voor betaald voetbal (in de toekomst) onder de slogan ´gelijke monniken, gelijke kappen´. Voetbal diende, volgens de PvdA gelijk behandeld te worden ten opzichte van Volley- en Basketbal, waarin jaarlijks grote sommen geld uit de kas van de gemeente Almere zullen worden gestopt. "Is het college daartoe bereid ?", zo vroeg Beuse (PvdA), want "De PvdA is bereid daarvoor geld uit te trekken". Ook andere partijen, waaronder college-partij het CDA en de grootste oppositiepartij de VVD hadden grote moeite met de ongelijke behandeling en de ´politieke´ keuze die door het college gemaakt werd. Volgens wethouder Huis (LA) zal betaald voetbal er in Almere zeker komen, maar niét nú. Hij benadrukte dat het college zelfs de grond voor een eventueel voetbal-stadion tot 2008 gereserveerd houdt. Als dát niet vooruitzien was.

Geen subsidie maar produkten afnemen
Naast het exploitatie tekort op de, door de gemeente te bouwen en te exploiteren, sporthal (453.000 Euro) zullen ook de volley- en basketbal-clubs zélf gezamenlijk per jaar zo´n Euro 450.000 te kort komen. Wethouder Huis (LA) sprak met droge ogen van het beslist niet betalen met gemeenschapsgeld van spelers-salarissen van de beide clubs. Volgens hem koopt de gemeente Almere produkten in, die door de spelers, buiten de clubs om, aan de gemeente geleverd zullen worden. Die produkten zijn bijvoorbeeld ´clinics´ (lessen), die door de spelers verzorgd zullen worden voor het onderwijs; van lager onderwijs tot voortgezet onderwijs in basketbal en volleybal. Hoeveel uur daar in gaat zitten? Niemand die het weet. Wat verdient zo´n basketballer dan als exclusieve gymleraar per uur(?). Wordt daar belasting over betaald en sociale premies over afgedragen? Geen van de raadsleden vroeg het zich af. Subsidie, inkopen van produkten? Wil je gymles kunnen geven op een school dan heb je diploma´s nodig. Hoe zit het daarmee? Wat is de inhoud van de contracten die met die sporters worden afgesloten? Niemand die het weet of wilde weten.

De publiekstrekker
Die werd in de voorliggende plannen nog niet gepresenteerd. Het college zal snel moeten komen met voorstellen voor een dergelijke publiekstrekker in Almere Poort. GroenLinks verklaarde zich al direkt een tegenstander van een Snowdome uit milieuoverwegingen. Van Duijn (LA) opperde het idee om een intomart-enquete onder 1000 Almeerders te laten houden zodat bekend wordt wat de Almeerder daar graag zou zien. Beuse (PvdA) provoceerde een beetje door te stellen dat betaald voetbal dan in de vraagstelling zou moeten worden meegenomen. De PvdA zelf wil graag een zwembad gecombineerd met een schaatsbaan. De partij heeft al contacten met schaatstopper Bart Veldkamp. In de raadsvergadering van 12 december as. neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het voorliggende voorstel van het College.

redactioneel commentaar: Lees meer

Zie ook:
 • Wethouder Huis in de verlenging
 • Omniworld weer in besloten vergadering
 • Tragi-komedie Omniworld volgens wethouder Huis
 • No balls No Play
 • Omniworldpersoneel in onzekerheid
 • Duister licht op Omniworld
 • Huis loodst nieuw voorstel Omniworld door raad
 • Wethouder Huis dreigt met aftreden
 • Betaald sport is Onleefbaar
 • Taskforce: betaald voetbal kán
 • College gaat topsport in Poort toch subsidiëren
 • PvdA en Leefbaar Almere sluiten deal
 • De trukendoos van het Almeerse College

   Almere-City Video Nieuws
  Video van de vergadering

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s, Video en montage: Rob Franken
  Geestelijke ondersteuning: Henk Lammers